Prestigioasa revistă de literatură şi cultură ACOLADA, condusă de Director Gheorghe Grigurcu şi Director General Radu Ulmeanu, în numărul 6 din 2012 http://www.editurapleiade.eu/images/static/files/6_2012.pdf , îmi dedică o pagină de poezie: Angela Furtună 55.

Semnează în numărul 6 al Acoladei Radu Ulmeanu, Gheorghe Grigurcu, Alex Ştefănescu, Nicolae Prelipceanu, Constantin Călin, COnstantin Trandafir, Tudorel Urian, Barbu Cioculescu, Ioana Diaconescu, Angela Furtună, Magda Ursache etc.

Omagiul îmi este adus cu prilejul  împlinirii vârstei de 55 de ani şi a 15 ani de la debutul literar; ţin să le mulţumesc pe această cale realizatorilor revistei pentru minunatul gest de preţuire. Debutul meu a avut loc în anul când împlineam vârsta de 40 de ani (niciodată nu am dorit să public sub dictatură), în nr. 42 şi nr. 46 din 1997 în revista România Literară (debut girat de doamna Constanţa Buzea şi de domnul Nicolae Manolescu):

https://angela2008furtuna.wordpress.com/2012/01/29/2012-angela-furtuna-15-ani-de-la-debut-in-revista-romania-literara-nr-42-pagina-posta-redactiei-si-nr-46-pagina-poemul-cu-scrisoare-din-1997/

2012 – ANGELA FURTUNĂ: 15 ani de la debut, în revista România Literară Nr. 42 (Pagina Poșta Redacției) și Nr. 46 (Pagina Poemul cu scrisoare) din 1997

1. Angela Furtuna Debut Pagina Posta Redactiei Romania literara Nr. 42, 1997 Constanta Buzea

1. Angela Furtuna Debut Pagina Posta Redactiei Romania literara Nr. 42, 1997 Constanta Buzea

2. Angela Furtuna Debut Pagina Poemul cu Scrisoare Romania literara Nr. 46 din 1997   A

2. Angela Furtuna Debut Pagina Poemul cu Scrisoare Romania literara Nr. 46 din 1997 A

3. Angela Furtuna Debut Pagina Poemul cu Scrisoare Romania literara Nr. 46 din 1997   B

3. Angela Furtuna Debut Pagina Poemul cu Scrisoare Romania literara Nr. 46 din 1997 B

JURNAL DIN PERSPECTIVA PLANULUI SECUND

Atelierul din prelungirea poeziei – doar un loc de deranjat cuminţenia la început

dorind să vociferez într-un sentiment securizant aseară m-a trezit un roi de albine erau puse pe polenizat florile din covor ele nu se grăbeau cum alte impresii pe partea nevăzută a gîndului

o lucrare stranie în încăperea aceea pînă la care liftul face infarct vecinii s-au jurat că un picamer le-a găurit somnul subţiind plapuma nopţii

totuşi polenizarea poluează sonic le-am explicat –
pînă dimineaţă au răsărit
ierburi şi tufe –
în atelier s-a întîmplat o pajişte cu rouă
eram regina albinelor deja cînd mi-am descoperit vocaţia planului secund.

(poem apărut ulterior în volumul Prizonier în Ego, 1997)

CINCI TABLOURI DE COLECŢIE

 
coşmarul librarilor cînd ziua se micşorează
1. să te umileşti în faţa televizorului
dimineaţa la ora patru
cînd subiectul inevitabil este
complotul împotriva indiferenţei
nu sînt aici pentru epistole isihaste
ommmmm ommmmm ommmmm
cum cearcănele nopţii polare
oraşul se lăbărţează
el urcă în bibliotecă pe raftul cu
monografii inutile

de-aş adormi acum
somnul meu
ar putea fi visat
într-o librărie franceză
de pe chei

o binefacere, sinceritatea încrezută a
unei nopţi albe desăvîrşite
după lectura tihnită din Dante
emoţia zorilor îmi vorbeşte cu eleganţă şi
scepticism despre moarte
un panoptic cu arme şi graseieri de poncif
sparg nuci cu cleştele de diamant
al solitudinii
un accent
grav
peste liniştea
ce m-a descoperit
robotul îmi spune că a sosit clipa
TOTUL ESTE
PREGĂTIT
ÎN SFÎRŞIT

respiri şi nu vrei să ştii încă

2. aerul e bîntuit de dihotomia zborurilor
către rele intenţii
un rododendron îşi continuă plutirea în
arcul superb al interogaţiei
privesc în gol /
pupilele se îngustează
cum poiana copilăriei furată de la tătari
forme de femeie învăluite în mîini privilegiate
îmi reculeg toate respirările furişe
o inimă de tunet
frumoasă cînd se sprijină
pe umbra vînătă a condorului
o hotărîre asupra morţii
poate ca miine
poate cînd vom avea timp

atrasă e de aventură doamna cu zîmbet

3. este ceva ce nu înţeleg /
fără amintiri sau
fără greşeală
lumea pune piciorul drept înaintea piciorului
stîng /
şi merge mai departe
zîmbetul e măsurat şi cîntărit sau vine un
altul identic imponderabil
par veseli săracii cînd se împrăştie sîngele
pe mozaicul sălilor de aşteptare
doamna cu pălărie coboară voaleta peste
profilaxia de a contracta
vreo emoţie vătămătoare
îşi ţine genunchii strînşi cu un legato pointillist
istovitoare e împotrivirea în faţa fricii de frică
ea cu arătătorul ne ameninţă libertatea
de a-i tortura somnul în drum spre dorinţă

o privire asupra descreşterii armoniei

4. ce mare lucru să plimbi o mistică stranie
pe bolta palatină
guma de mestecat ce picură ritm în liniştea
cu care privesc identitatea promisă
mic cîntec de leagăn acest anotimp pentru care
sînt contesa în blue jeans şi bluză roşie
în vis o scenă cu familia patinînd pe o
decadenţă de un albastru degradat
contrast între puşca strămoşească pentru mistreţi
şi făgăduinţa burgheză a sofalei
iese la rampă şi strigă vive la liberté o
ţigancă
la care simţul profeţiei
a făcut avere
doar sticlele cu licurici
din mîna actorilor
nopţi în care mansarda sfidează absenţele

serenada pentru insolit şi nebunie

5. ignoranţa păianjenului din logo
nu-i scuteşte pe sleepwalkers de accidente
ce solitar e acest vînzător de tutun
ce crede în amurgul ascezei
pe pod fără cîntec un domn se agaţă de balustradă
şi se prezintă: Mozart
am rămas în mirare /
un simţ estetic corupt
se prăbuşeşte din nou
apa rîului tînjeşte după acest peşte uriaş
cu care încep ştirile de scandal
la saxofon călugăriţa parcurge cu poticniri
urletul satisfăcător al firescului

Ulterior, poemele din cicluc Cinci tablouri de colecție au apărut în volumul Poemian Rhapsody


în “Poemian Rhapsody – Cartea Donei” (Cinci tablouri de colecţie)p. 79 – 83.