O privire asupra dezastrelor umane produse astăzi, din nou, prin manipulare şi  prin incitare la violenţă mentală, la discriminare, la ură. – Asupra falselor modele oferite spaţiului public din bani de la buget. – Despre coliziunea memoriilor anti-totalitare, folosită de politicieni lipsiţi de responsabilitate, care induc tendinţe către instabilitate socială, conflicte diplomatice şi război civil. – Cazul Vasile ILIE: aspecte de incitare la nerespectarea legilor, xenofobie şi extremism. – VASILE ILIE ESTE UN PERICOL PUBLIC: O demonstraţie – Despre irosirea României profunde – Utilizarea extremismului de stânga şi de dreapta ca mecanism de colectare de voturi, sub pulpana lui Vasile Ilie – Despre reţeaua de crimă organizată cu gulere albe din Justiţia cu Înaltă comandă politică. Reţeaua Vasile Ilie.

Moto: Înainte de a-ţi părăsi, alungat, ţara distrusă de fraţii orbi, lasă-le în dar o oglindă


1.  DESPRE FALSELE MODELE ȘI DESPRE COLIZIUNEA MEMORIILOR ANTI-TOTALITARE ÎN PROVINCIE. DESPRE IROSIREA ROMÂNIEI PROFUNDE

1. I. Punerea problemei

O chestiune actuală amenință serios, prin efectul de spălare a creierului, civilizațiile est-europene, în mod particular România: este vorba despre coliziunea memoriilor antitotalitare ale istoriei noastre recente. Mai precis, este vorba despre memoria Holocaustului și despre memoria Gulagului, ale căror recuperări au fost întârziate atât de regimul ceaușist, cât și de cel iliescian din anii 90, fenomenul de omerta istorică persistând până prin anii 2004-2005, după care a fost condimentat cu violenţe mentale,  cu vendete şi  cu linşări mediatice, şi mai puţin cu gesturi normale de bunăcredinţă, de recuperare ştiinţifică, etică şi juridică. Desigur, există și câteva observații primare, la îndemână, privind cauzele acestei situații:

– A existat, mai întâi, o tăcere publică deliberată, menținută în media, mai ales în primii 15 ani postrevoluționari, în privința acestor adevăruri istorice. Cauza: presa liberă din România post-decembristă a fost, de fapt, opera propagandei ceaușiste, căci presa liberă a fost întemeiată de activişti de partid comunist, sosind direct din propaganda şi ceauşism, prin nume precum Ion Cristoiu, Sorin Roșca Stănescu, Sorin Alexandrescu, Cristian Tudor Popescu, Dumitru Tinu, Emanuel Valeriu, Cornel Nistorescu etc. cărora le corespund şi echivalenţi locali (la Suceava, George Damian, Doina Cernica, Mircea Motrici, Ion Paranici, Ion Beldeanu etc., dar fiecare judeţ a avut, în epocă, gazetarii săi comunişti şi propagandiştii proprii, tributari vremurilor). Mulţi dintre ei au folosit, în general,  în spațiul public românesc – imbecilizat de limba de lemn și de manipularea de până în 1989, pe care le gestionaseră sub Ceauşescu – tot arsenalul de propagandă marxizant şi ceaușist, sau cel mult stilistica perestroikistă alimentată politic de Ion Iliescu via Moscova după 1990. Mai mult, au format şcoli de presă, în care tinerii jurnalişti au moştenit de la cei vechi stilistica presei nedemocrate, nu au învăţat-o pe cea democrată. Tema cea mai bătucită în presa românească a ultimilor 20 de ani a fost, de aceea, nu una etică autentic anticomunistă care ar fi reparat răul moral şi sufletesc incuibat în sufletele românilor de dictatură, ci asasinarea Ceaușeştilor, prin exersarea  discursului public pe diversele teorii din această speță, dar și pentru a inocula populației ideea că asasinatul fusese legitim, deci și instaurarea lui Iliescu prin violență şi asasinat politic – chestie tipic extremistă – ar fi fost unica soluție benefică pentru țară.

– În al doilea rând, omerta privind memoriile Holocaustului și Gulagului a fost menținută relativ etanș până recent – până acum vreo șapte opt ani -, și prin vehiculul educației și al cercetării: în școala românescă post-ceaușistă, inclusiv în mediile universitare, profesorii de istorie încă țineau, în anii 90 și în primii ani 2000, de generațiile de istorici marxiști. Iar mediile academice de cercetare erau dominate tot de elitele ceaușiste din școlile de istorie și de propagandă marxiste, fapt care a determinat stagnarea deliberată a deconspirării adevărurilor istorice şi a didacticii eticii  memoriei, precum  şi a asimilării prin programa şcolară a istoriei recente; deci, cu excepții rare, a fost blocată aproape orice tentativă publică de reparație sau de restituire (fenomenul negaţionismului predominând asupra adevărului istoric, politic public), multă vreme intelectualii autentic democraţi fiind pedepsiţi, în anii 90 şi200o, de către cadrele marxiste asociate cu diversele forme de poliţii politice, încă active în toate partidele. Un Nurnberg al comunismului nu avusese loc, după cum spunea şi Monica Lovinescu, dar aveau loc necontentite tulburări politice, sociale şi intelectuale care urmăreau, în funcţie de interesele aferente,  fie atingerea unei normalităţi, fie camuflarea şi mai persuasivă a adevărului.

Pe de altă parte, se cuvine a arăta că bătălia pentru recuperarea trecutului românesc, în context regional și global, a fost mai ușoară în București și în mediile universitare cosmopolite (Cluj, Timișoara, Iași, Oradea) sau apropiate ambasadelor internaționale și media internaționale. Dar restul provinciilor românești, între care şi Bucovina, iese cu greu de sub această tiranie a factorilor de putere totalitară (via baronescă updates), de ideologii extremiste, de propagandă marxist-ceauşistă și de poliție politică, care sunt de esență, de logistică și de stilistică intolerantă, radicală.

– În al treilea rând, tactica catch-all folosită de PDL în anii 2009-2010, pentru a copleși numeric câmpul politic românesc, dar mai ales de a intoxica pe cel așa-zis de centru-dreapta, a făcut ca acesta să absoarbă din celelalte partide și întreaga mașinărie de propagandă a PCR, infiltrată în PDL de către PSD, PRM, PNL și de către alte bazine. Caracterul transpartinic al mixului rezultat face parte din noua realitate. Aceasta a fost o strategie aparent victorioasă doar pentru moment, însă s-a dovedit a fi fatală pe termen lung pentru PDL (vorbim, totuşi, de o strategie care a favorizat numai pe baronii săi PDL, nu și pe oamenii politici onești din partid, care doriseră să fie statornici fideli ai unei doctrine construite în jurul discursului anticomunist și anticorupție), deoarece acești soldați marxist-leniniști indestructibili ai propagandei comunistoide au început, din momentul în care și-au ocupat, prin traseism, pozițiile în noul dispozitiv, să distrugă din interior organismul politic gazdă. Ei înşişi, dorind să rămână fideli comunismului, de care nu s-au dezis niciodată, nu aveau cum să-şi asume valorile anticomunismului – atât anticomunimsul de ieri, cât şi anticomunismul cel nou, impus de evoluţiile contemporane – , deci staţionau în PDL  doar pe principiul umbrelă de vreme rea, în aşteptarea revenirii vremurilor bune, revoluţionar tovărăşeşti. Eficiența dezideologizării PDL, în ultimii doi ani, lor li se datorează.

– În al patrulea rând, în domeniul propagandei, asistăm la un proces îngrijorător de radicalizare cu reţetă: pe terenul unui așa-zis câmp politic generic de centru-dreapta din PDL, se actualizează alianța propagandiștilor comuniști ceaușiști cu cei din sfera de extrema dreaptă, care îi antrenează – pe post de paravan – și pe anticomuniștii lipsiți de trecut legionar (o capcană în care au căzut oameni onești, cu ani grei de pușcărie politică la activ, dar care nu au avut în palmares şi experiența legionară). Astfel, se împlinește dorința ceaușiștilor de a scăpa din nou nesancționați (oricum, ei au detestat mereu Proclamaţia de la Timişoara, nevoia de etică şi Condamnarea comunismului, mai ales cel leninist, bolşevic, stalinist, ceauşist şi neostalinist), iar aici vorbim de o simplă autolustraţie, un gest de igienă etică, pe care  îl reclama bunacredinţă şi ecologizarea spaţiului public.  Strategia utilizată de ceauşiştii ce monopolizează diversele câmpuri cadristice partinice mai ales în PDL actual este una de PR agresiv, alăturând imaginea lor – prin numeroase strategii de manipulare – cu imaginea celor care au făcut pușcărie politică, în acest sens ceauşiştii erijându-se în reabilitatorii de serviciu ai deţinuţilor politici. Aici se ivesc, însă, două chestiuni: a. ceauşiştii nereformaţi  sunt, ei, de fapt, lustrabili, şi nu au dreptul moral şi juridic să reabiliteze, într-o democraţie reală, pe cineva, câtă vreme nu şi-au făcut lor înşile un cât de mic act de recuperare morală;  b. ambiguităţile şi lipsa informaţiilor oneste (confuzie cultivată de nucleul dur  şi de acoliţi) conduc la constatarea că, pentru publicul larg, nu se decelează între

1. vechii anticomuniști soft autentici – care au luptat împotriva bolșevizării României și a ceaușismului prin strategii proprii -, și

2. anticomuniștii legionari sau legați intim de mișcările naziste, care ar fi făcut pușcărie nu numai în statul comunist român, ci în orice altă țară civilizată care a condamnat legal terorismul nazist și legionar).

Apărarea baronilor PDL o fac, în provincie, în acest moment, prin media, prin propagandă și prin servicii oculte, exact  mercenarii care făceau, cu un deceniu mai devreme, și apărarea baronilor PSD, iar mai devreme cu două trei decenii, apărarea şi legitimarea triumfalistă a PCR.  Sunt suficiente observații care induc suspiciunea că, de fapt, în fundal şi în subterane, se reface FSN, deci o formă de PCR cosmetizat, care, în contextul crizei, este livrat, prin intermediul baronilor săi cu dinți tociți, ca fiind chipurile preferabil exceselor de lăcomie ale baronilor PDL, care au colții încă însângerați de tăierile și sacrificările produse recent exclusiv claselor vulnerabile.

Noua formațiune rinocerist-mafiotă de la nivelul anului 2012 a reușit să adauge, la puterea politică veche comunist-ceaușistă, şi o formațiune transpartinică (histrionică şi extrem de versatilă), care deține și controlul absolut asupra economiei, media și societății civile, dar și pe acela asupra serviciilor secrete, pe care le deturnează de la interesul național către apărarea intereselor de grup, mafiote. (Lucruri foarte grave şi întristător de evidente, pe surse).

Este îngrijorător eșecul actual al eforturilor de democratizare și de modernizare din România. El ține nu numai de distrugerea societății civile și a presei libere (media devenind adesea, de fapt, o armă politică), ci și de eșecul reformelor și politicilor de cadre ale partidelor, care, în toate bazinele, au dat la o parte oamenii autentic reformatori, și au promovat alături de baronii cei noi şi cei glossy, tot pe vechii ceaușiști sau pe tinerii formați de aceștia după modele și după mentalități marxizante. Dacă la acest peisaj uman al Restaurației adăugăm excesul de politizare instituțională, asistăm la un adevăr de necontestat: România, mai ales în provinciile ei, se îndepărtează din ce în ce mai evident de șansa democrației reale.

1. II. Cazuri particulare. Provincie şi lipsă de scrupule

Factorii enunțați mai sus sunt responsabili de situații confuze și foarte grave, ce impun în spaţiile instituţionale, mai ales în provincie, drept modele publice, niște anti-valori, în timp ce valorile autentice continuă să fie mazilite, marginalizate, limojate prin procedee jdanoviste sau obligate la exil politic, ca în anii dogmatismului socialist. S-a ajuns la situația că, împotriva oricărui efort de autolustrare sau de acțiune etică, sunt impuși în topuri profesionale corifeii dejismului și ai ceaușismului, ori produșii lor de ideologizare din partid, la grămadă cu cei ai extremei drepte anticomuniste sau cu cei aflați rapid în curs de fanatizare. Recuperarea acestei aripi cvasi-teroriste europene (care iese la lumină, pe fondul crizei, în ciuda legislaţiei existente) le convine de minune ceaușiștilor, care astfel se justifică în propria lor promovare și resuscitare non-etică. Principiul a mai fost folosit în perioade confuze: deculpabilizare la grămadă, sub deviza o mâna spală pe alta. Deși România are legislație clară bazată pe Raportul final pe Holocaust, dar și pe Raportul final de condamnare a comunismului, inclusiv pentru fenomenele de negaţionism şi pentru combaterea discriminării 1*…mulţi politicieni folosesc azi ambiguități, utilizând drept procedee de persuasiune o propagandă de tip neostalinist, cu accente radicale, dar folosind drept paravan și personalități publice cu trecut pătat, încurajează încălcarea Constituției și a legilor existente, precum și a tratatelor internaționale ratificate de România, punând mereu sub semnul întrebării legitimitatea acestora, tocmai pentru a manipula și pentru a ascunde tacticile lor de a-şi întări controlul asupra a tot ce este liber și democrat. Bunăoară, la Suceava, recent, pe data de 11 aprilie, Consiliul Județean Suceava a premiat într-un eveniment public un anti-model, desemnându-l public martir al spiritualității și al neamului românesc din Bucovina (în cadrul unui ceremonial care a constat din discurs public encomiastic, din media excesive, din acordarea unei Diplome de Excelență pentru Opera Omnia și din anunțarea premiului oferit martirului de către Consiliul Județean Suceava, în valoare de 3000 RON, ceremonial desfășurat prin, personal, vicepreședintele Vasile Ilie în numele președintelui Gheorghe Flutur (care sunt vicepreședinte și, respectiv, președinte al PDL)); premiatul era un fost deţinut politic, dar care fusese nu numai anticomunist, în tinereţe, ci şi legionar și comisar de românizare, conform propriilor mărturisiri tipărite, fiind şi informator al Securității aflat în arhivele CNSAS (detalii pot fi găsite în revista 22, studiul ştiinţific al Profesorului Dr. Adrian Cioflâncă, Antimemoria Holocaustului și a comunismului, din 24.04.2012 , http://www.revista22.ro/antimemoria-holocaustului-537i-a-comunismului-14534.html ). Consiliul Județean Suceava finanțase deja aparițiile editoriale ale scriitorului premiat, una datând din 2010, a doua din 2012, prima carte fiind cea în care activitățile legionare ale autorului și cele desfășurate în slujba regimului pro-nazist drept comisar de românizare erau etalate fără jenă, în pofida legislaţiei internaţionale ratificate de România şi a celei româneşti, şi prezentate ca un triumf al carierei sale de bun român, iar pe cea de a doua carte, prezentată drept carte pentru copii, trona și fotografia lui Corneliu Zelea Codreanu. E de mirare de ce nu scoate instituția administrativă-far din Suceava și cărți pentru copii având pe copertă pe Ceaușescu sau pe Hitler, dar ar mai fi vreme și pentru astfel de noi isprăvi extremiste în Bucovina. Ideea este că recuperarea istoriei este necesară şi obligatorie, cu bunele şi cu relele ştiute, dar impunerea modelelor publice incumbă alegerea de personalităţi care să formeze pentru generaţiile tinere standarde etice şi civice înalte privind Binele public şi care să aibă şi operă literară, şi civică sau ştiinţifică de valoare autentică…România nu trebuie să-şi permită, la ieşirea dintr-un secol teribil – din cauza totalitarismelor – , să reitereze politici de glorificare a figurilor ce au slujit regimurile totalitare şi nici să repete greşeli care i-ar putea aduce din nou prejudicii grave.  Observaţiile, însă, arată că derapajele actuale nu sunt nesemnificative: deşi România a condamnat comunismul, comuniştii sunt peste tot la post, inclusiv la manetele de reabilitare, pentru că ei copleşesc numeric societatea post-totalitară. Iar pierderile de altitudine ale taxinomiilor publice sunt cumva explicabile, într-o lume care trăieşte, şi azi, tot din sloganul de la mineriade, adică moarte intelectualilor!,  şi în care politicianismul exersat de isterici sau de nulităţi şi de personalităţi agramate pare să triumfe asupra bunului simţ. Mai ales că nu mai există societate civilă (anihilată de excesele de politizare şi de poliția politică din ultimii 20 de ani), nu mai există presă liberă, ci numai media guvernate de puteri politice şi de clanuri de interese,  sau de diverse grupuri care nu vizează interesele cetățeanului, și că există şi nenumărate precedente de abuzuri politice și de extremism, numai în ultimii ani: ex., în anul 2010, exact când Consiliul Judeţean Suceava  finanța autobiografia legionaroid-colaboraționist ceaușistă a autorului „martir„, intitulată Prin labirintul vieții , Consiliul Județean Suceava, prin decizia primară a şefului cu Cultura, adică a lui VASILE ILIE, semnată apoi şi de preşedintele Gheorghe FLUTUR,  dăduse afară fără preaviz şi fără expertiză pe cercetătorul Daniel HRENCIUC, membru al PDL, un om foarte competent, ce tocmai publicase un excepțional studiu științific despre Evreii din Bucovina; cu aceeaşi ocazie, şi  tot fără preaviz, dar după îndelungi persecuții și multă poliție politică, mă executase și pe mine, Angela FURTUNĂ, deşi eu am desfășurat de-a lungul anilor o activitate onestă şi prodigioasă pentru cultura modernă, pentru viața civică și pentru viața literară, și  tocmai scosesem cartea de cercetări, eseuri, studii și analize La anul, la Ierusalim. În 2010, luna iulie, eu am fost pusă în situaţia halucinantă de a afla din ziarul Obiectiv, citind Comunicatul Consiliului Judeţean, că Vasile Ilie şi conducerea instituţiei desfiinţaseră şi postul meu, şi locul meu din schema instituţiei, fără a fi fost expertizată munca mea sau fără a fi fost şi eu avizată de intenţiile lor, conform legii din România..Se vede treaba că noi, autorii democrați și liberi, incomozi din cauza standardelor noastre înalte, nu intrăm în noul model de românizare isterică și de devalorizare forțată construit de Vasile Ilie, de Gheorghe Flutur, de ideologii şi de agenţii lor precum și de mercenarii însărcinați cu propaganda, extrași direct din linia dură a propagandei PCR și a foștilor lor (in)amici (după cât traseism politic există în ziua de azi, este imposibil de decelat între unii și ceilalți, căci histrioni); această linie dură de propagandă este formată din dinozauri și din agenți provocatori aspirați cu mare drag în PDL, din 2009 încoace:

a. prin traseism politic (fapta de trasesim, descrisă de codul penal, se numește de fapt înșelăciune, producând mari pagube materiale victimelor),

b. prin resurse de finanțare a clientelei și

c. prin noi tentacule și relații în rețeaua de crimă organizată cu gulere albe ce domină această parte a țării, rețea ce terorizează societatea și viața publică românească și, mai ales, coordonează discreţionar Justiția românească dirijată prin Înaltă comanda politică şi administrativă.

Dar de ce să ne mirăm? Vasile Ilie, Cap al reţelei de crimă organizată din Moldova şi cu tentacule în toată România, este unul din Maeştrii Restauraţiei. Cariera sa este construită din abuzuri, conflicte de interese, traseism de partid (PD-PSD-PDL), corupţie, constituirea de grupuri în vederea comiterii de infracţiuni, instigarea la crime, înşelăciuni, favorizarea infractorilor.

Vasile Ilie da mita electorala 2008 Alaturi, Gheorghe Flutur

Fotografia, din campania precedentă: Aceasta este o ipostază tipică pentru VASILE ILIE (la care GHEORGHE FLUTUR nu se opune. De ce?): VASILE ILIE MITUIEŞTE POPORUL ROMÂN, ŞI ÎN CAMPANIA ELECTORALĂ. CORUPŢIA E EVIDENTĂ. Sunt, de altfel, uzuale, la el, mita electorală, deturnarea de fonduri, ameninţarea cu ură, şantajul şi persecuţiile, extremismul, aceasta este sfera penală a celui mai mare cinism. Aşa arată un PERICOL PUBLIC, care utilizează în scop personal şi serviciile secrete, instigându-le să facă poliţie politică. Iar VASILE ILIE ESTE UN PERICOL PUBLIC, UNUL DIN BARONII CARE DEŢIN ÎN MOD DISCREŢIONAR MULTĂ PUTERE POLITICĂ, ADMINISTRATIVĂ ŞI UN CONTROL SEMNIFICATIV ASUPRA SERVICIILOR SECRETE ŞI ASUPRA MEDIA SUCEVENE, DE ANI DE ZILE.

Un raţionament asemănător a stat la baza abuzului criminal prin care, în 2010, şeful Culturii din CJ Suceava, Vasile Ilie, a dispus în mod discreţionar concedierea mea, desfiinţându-mi postul şi punându-mă în situaţia să aflu din presă că nu mai am loc de muncă, deşi nimeni nu mă avertizase, nici nu mă expertizase, conform legii. În plus, cu mai bine de 13 ani în urmă, Vasile Ilie favorizase, împreună cu procurorii Vasile Mandici şi Adrian Surdu, precum şi cu nevasta magistrat Valeriana Ilie, achitarea complicelui lor, jurist al PD – unde Ilie era preşedinte în anii 90 -, numitul Andronic Dorin (vezi mai jos) şi se bucuraseră împreună de jefuirea de către acesta din urmă a unor cetăţeni între care m-am numărat la rândul meu. După acest veritabil jaf, şi după exercitarea actului de corupţie şi conflicte crase de interese, Vasile Ilie, în calitate de preşedinte al PD,  îl impune pe Andronic Dorin – care continua să fie judecat în stare de libertate –  primul pe listele PD pentru Parlamentul României în alegerile din epocă.  Cadavrele pe care au călcat toţi aceşti infractori cu gulere albe nu au contat pentru ei, fapt ce îi descrie fără drept de apel drept lideri ai Mafiei.

Acesta este Vasile Ilie: pe oamenii de care vrea să se folosească îi mituieşte electoral sau îi momeşte, iar de profesionişti se descotoroseşte. Totul, în calitate de reprezentant al statului român. Licheaua creată de mită şi corupţie, de tipul Ilie, nu înţelege că România are şi oameni cinstiţi, bine pregătiţi, care nu sunt produsul arivismului, al traseismului şi al ticăloşiei, nici al crimelor, cum este el. Dar  acest tip de lider, dacă accede la Putere, nu la ţara lui se gândeşte, şi la nevoia ei de specialişti şi de oameni de bunăcredinţă, ci doar la gaşca şi la interesele personale, fie ele şi criminale.

…………………………………………………………

Un efect al politicii de tip ILIE et MAFIA este OMERTA. Așa se explică de ce cazul finanțării și apoi al premierii publice de către Vasile Ilie și Gheorghe Flutur și Consiliul Județean Suceava, între 2010 și 2012 a unor tunuri culturale şi a unor producții editoriale cu conținut explicit extremist şi specific legionar sau comunist dogmatic, sancţionat de lege (etic şi juridic), dar și cu simboluri mentale şi iconice extremiste interzise, nu există nici pentru media și nici pentru intelectualitatea locale sucevene, nici măcar în enunț, darămite în dezbateri democratice. Ele există numai în presa națională și internațională! (inclusiv pe internet, dar şi in print). Într-o țară normală, aceste tipuri de discuții care privesc bugetul public, etica publică, dar şi cultura națională și spiritul comunității fac obiectul unor dezbateri publice, transparente, civilizate și cinstite. Dialogul face mai mult decât orice strategie de manipulare. NU şi în cazuri baronilor locali, de tipul ILIE, care comandă presa, administraţia, cercurile politice, serviciile secrete. Mai mult, pe plan local, poliția politică a puterii, la ordinele liderilor și ale aparatului de propagandă și de represiune, desfășoară operațiuni ilegale de subminare și de reprimare a personalităților care critică sau denunță activitățile antiromânești și antistatale puse în operă de autorii politici şi din zona ocultă, iar aceștia din urmă continuă să intimideze, de pe poziții de forță, elitele democrate, amenințându-le cu violențe, arestându-le informatic și incitând la expulzarea lor, prin gesturi de tip stalinist.

Altă observaţie: De remarcat este și faptul că, pentru îndeplinirea acestor misiuni de impunere publică a unor false modele culturale și de propagandă, prin evenimente care susțin campania electorală a forței politice ce mimează în Bucovina ideologia de centru-dreapta, sunt folosite ekipele de propagandă ale vechiului PCR și ale partidelor și forțelor extremiste, staționate temporar în PDL precum armata sovietică în Transnistria…Se forțează, astfel, strategic, prin iritarea la grămadă a focarelor de extremă dreaptă și stângă, aliate tradițional din Bucovina, o mașină de fabricat voturi: (1. nu degeba Holocaustul a plecat de aici, la presiunea extremei drepte, în 1941, și 2. nu degeaba, fără precedent în toată România, orașul Suceava – vechi și tradițional complex arhitectonic definit armonios de o evoluție medievală ștefaniană și ulterior imperial austriacă, în chip de complex format din elemente de târg românesc, burg german și ștetl evreiesc – a fost ras de pe suprafața pământului în anii 70, din rațiuni înarmate cu ură de clasă și cu ură împotriva minorităților, de legiunea a V-a ceaușistă Aparatcika); deci, este vorba de o tactică a forțelor ce mimează azi ideile de centru-dreapta și prin care se creează de fapt o presiune electorală care să  aducă voturi la PDL  din bazinele de nişă, cu tradiție de extremă, din nou xenofobă, chiar explicit antisemită.

Dar oare cercurile politice care, prin strategii antistatale, prin tactici paramilitare și prin poliție politică și incitare la ură interetnică şi anti-intelectuală, doresc să-și creeze electorat pe ultima sută de metri, realizează că pun în pericol interesele noastre naţionale şi regionale, de țară membră NATO, precum și stabilitatea și evoluția democrată a Bucovinei, implicit a României? Se pare că lipsa de scrupule nu cunoaște margini. Oricum, la realizarea acestui proiect participă elite din PDL local, și, îndeaproape, și media și elitele ceaușismului redivivus aservite, adică cele care au impus, în era baronilor roșii din anii 90, numai modele publice de personalități, între care pe scriitori care au participat activ la bolșevizarea țării și la comunizarea ei, ori la înăsprirea politicilor ceaușiste, cum este, de ex. scriitorul Eusebiu Camilar, căruia i se organizează anual de către CJ un festival cu buget copios, ce îl consacră pe acest anti-model drept idol național (Eusebiu Camilar, autor care a dat și două opere literare alocate dogmatismului jdanovist, cunoscut că își turna colegii la autoritățile politice ale regimului totalitar pentru a putea duce o viață de lux în București, este la fel de îndreptățit de a fi un model public de martir al spiritualității neamului cum este și scriitorul comisar de românizare…Nicio diferență, din punct de vedere etic, numai că primul e de extrema stângă, al doilea de extremă dreapta. Ambii, însă,  sunt susținuți de aceiași ideologi de azi ai puterii).

În tot acest timp, adevăratele modele ale spiritului reformator democrat, ale unui patriotism autentic liberal și deschis modernizării critice, ca Monica Lovinescu sau Norman Manea (dar sunt, încă, atâtea altele), legați de Bucovina prin biografie și printr-o activitate devenită ulterior universală, nu se bucură de atenția și de promovarea pe care le merită. Dimpotrivă, au fost și încă mai sunt persecutați și denigrați chiar acasă la ei, laolaltă cu cercetătorii care îi susțin și care se luptă pentru recuperarea acestor autentice modele de care are nevoie România. Vorbesc în deplină cunoștință de cauză, deoarece am suferit infinite persecuţii chiar din partea confraţilor şi a politicienilor, în ultimii 20 de ani, pentru că mă ocup de cercetare şi de recuperare chiar pe aceste domenii şi teme. Un scurt istoric al actelor neostaliniste care m-au afectat numai în ultimii ani:

I. în anul 2003 am fost dată afară ilegal de la revista Bucovina literară, prin ordinul Preşedintelui de atunci al Consiliului Judeţean, Gavril Mîrza, care a fost târât în această experienţă (dar, oare, de ce nu s-a opus, de ce nu a aplicat legea şi de ce nu m-a chemat niciodată să mă cun0ască, înainte de a mă executa?)  în urma unui denunţ calomnios stalinist semnat de scriitorii Constantin ARCU, Ion BELDEANU, Nicolae CÎRLAN, Onu CAZAN, care se opuseseră astfel de fapt iniţiativei mele de a publica în acel an un număr de revistă dedicat scriitoarei Monica LOVINESCU la împlinirea vârstei de 80 de ani; de altfel, la Revista Bucovina literară, Monica Lovinescu a fost sistematic interzisă sub toate direcțiile de conducere atât din  anii 90, cât și 2000, de către cohorte de scriitori și critici care nu au ieșit nici azi din Războiul Rece și din discursul naționalismului prost, antiromânesc pentru că marginalizând exilul românesc anticeaușist( vezi detalii despre cum au fost marginalizați și alți cercetători, ca Eugen Dimitriu, și despre cum au fost interzise la Bucovina literară, sistematic, și studiile lor de recuperare a Monicăi Lovinescu cu respect alături de ceilalți Lovinești https://angela2008furtuna.wordpress.com/2010/10/16/din-dosarele-neostalinismului-romanesc-etica-neuitarii-versus-instinctul-psihotic-al-haitei/  )

II. Un nou episod de persecuţii politice: limojarea mea de către Consiliul Judeţean Suceava în anul 2010, laolaltă cu Daniel HRENCIUC, vizase şi suprimarea programelor mele dedicate memoriei Holocaustului şi Gulagului, sau Programului Zilele Monica Lovinescu, dar şi a programului iniţiat de mine sub genericul Anul Paul CELAN ori celui dedicat promovării operei scriitorului Norman MANEA, originar din Suceava şi astăzi devenit unul din cei mai importanţi scriitori ai României, recunoscut pe plan mondial, devenit recent Doctor Honoris Causa al Universităţilor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi (pe 17 mai 2012), fiind multiplu premiat de toate forurile culturale mondiale şi ajuns aproape de un binemeritat Premiu Nobel .

Baronii Gavril Mirza si Gheorghe Flutur - Autorii limojărilor din 2003 si 2010

Fotografia: Scene cu liderii execuţiilor mele politice recente, prin metode teroriste jdanoviste, nedemocratice, fără expertiză şi fără respectarea legii: baronii locali Gavril Mîrza şi Gheorghe Flutur – autorii limojărilor mele. Deşi din bazine politice aparent diferite, metodele baronilor nu diferă: de oamenii incomozi se descotorosesc la comandă stalinistă, încălcând drepturile şi legile ţării. Astfel:

– a. în 2003, pe 8 martie, Gavril Mîrza mă dă afară de la revista Bucovina literară, instigat de denunţul calomnios stalinist semnat de scriitorii Constantin ARCU, Ion BELDEANU, Nicolae CÎRLAN, Onu CAZAN, pentru a bloca publicarea scriitoarei Monica LOVINESCU la iniţiativa mea, în revistă.

-b. În 2010, Gheorghe FLUTUR, instigat de Vasile ILIE şi de o grupare cu aceleaşi rădăcini staliniste, mă dă afară tot fără preaviz pentru vini similare şi cu intenţii similare: blocarea programelor mele dedicate autorilor din exil şi recuperării memoriei Holocaustului şi Gulagului.

Ar fi de dorit ca astfel de manifestări de extremiste să nu mai facă parte din practica politică a liderilor români: asasinarea pe criterii politice a unui intelectual autentic care a dat României o operă literară şi de idei, este expresia celui mai pur stalinism, autentic jdanovism updatat. Baronii Mîrza şi Flutur vor intra în istorie mai ales pentru asasinarea publică a unor voci democrate, ca a Angelei Furtună, încercând să oprească efortul acesteia de a recupera câteva voci ale literaturii şi filosofiei române. Nu au reuşit în totalitate să mă elimine, şi probabil nimic nu-i va opri, însă această reţea transpartinică trebuie să înţeleagă că un om liber, cum sunt eu, nu poate fi oprit. Poate fi ucis, însă el va supravieţui tuturor crimelor politice ale unor adversari ilegitimi, iar cuvântul meu va merge mai departe către oameni din ce în ce mai liberi, patrioţi şi autentic democraţi. Numai tiranii alungă scriitorii şi intelectualii din patria mamă: iată tiranii anilor 2000!

(Regândiţi-vă doctrina social-democrată, domnule Mîrza! şi regândiţi-vă doctrina democrat-liberală, domnule Flutur, dacă credeţi că slujiţi mai bine România, pe banii cetăţenilor români, trimiţând la moarte INTELIGHENTSIA  românească!)

Unul din autorii incitărilor sistematice împotriva mea, care a lucrat intens la politica teroristă generată împotriva mea pe lângă capii Mîrza şi Flutur ai judeţului, a fost VASILE ILIE, JUCĂTOR POLITIC DE BAZĂ, în timp,  ATÂT ÎN ECHIPA ROŞIE A LUI GAVRIL MÎRZA, CÂT ŞI ÎN CEA PORTOCALIE A LUI GHEORGHE FLUTUR.

VASILE ILIE ESTE IMPLICAT ŞI ÎN JEFUIREA MEA DE CĂTRE INFRACTORUL ANDRONIC DORIN, PE  CARE L-A FĂCUT SCĂPAT PRIN REŢEAUA DE CRIMĂ ORGANIZATĂ DIN JUSTIŢIA CU COMANDĂ POLITICĂ, ANUME COMPUSĂ PE BUCLA MOLDOVENEASCĂ DIN VALERIANA ILIE, VASILE MANDICI, ADRIAN SURDU, ION URSĂRESCU, AUREL CURCĂ, C. ARCUŞ etc. Pentru a-şi ascunde abuzurile din trecut, comise împreună cu soţia sa Valeriana Ilie et Co, Vasile Ilie a folosit mereu în ultimii ani diferite persoane pentru a mă discredita, decredibiliza şi izola, deoarece astfel speră ca faptele grave denunţate de mine şi comise de el să nu ajungă la public.

Vasile Ilie, Capul Politic al Mafiei si Politiei Politice


Foto: Vasile Ilie, Capul Politic al Retelei de Crima Organizata din Justitia cu Inalta comanda Politica si de Stat.

Foto: Jos, Vasile Mandici, Capul Mafiei din Parchete:

Vasile Mandici, Capul Mafiei Parchet aservita lui Vasile Ilie

Adrian Surdu Aghiotantul Mafiei Parchet aservit lui Vasile Mandici si Vasile Ilie

Foto: Sus, Adrian Surdu, Aghiotant al Mafiei din Parchet, sub comanda lui Vasile Mandici si Vasile Ilie. (Sub presiunea lui Mandici, care a ameninţat cu destituirea şi alţi procurori ce au mai avut de furcă cu acest dosar Andronic, între anii 1997 şi 2009, Surdu a cedat, amăgit de o carieră profesională – la DNA! – , şi a comis delicte profesionale grave…dar cedează şi nervos în ultima vreme, căci adevărurile privind complicităţile lor ies la iveală. Face ce face şi…se sinucide, imperfect însă…)

Vasile Mandici şi aghiotantul Adrian Surdu, falsifică din start  ideea de justiţie, premeditând spălarea lui Andronic Dorin prin întocmirea unui Rechizitoriu lipsit de valabilitate (căci Surdu era prea tânăr, în 1997, pentru un astfel de caz, dar nici avocatul Ursărescu nu a respins aceasta strategie, la proces (actul avea să fie contestat peste abia 12 ani! de ÎCCJ, din Cupola mafiei ILIE PD):

Mafia Vasile Ilie: Vasile Mandici, Adrian Surdu, Valeriana Ilie, Andronic Dorin, Ioan Ursarescu etc

Restul actelor din Rechizitoriul halucinant care a dus la spălarea lui Andronic Dorin (din cauză că, în epocă, la comanda amicului Vasile Ilie,  procurorul şef Mandici Vasile a încălcat legea şi a desemnat pentru întocmirea rechizitoriului un procuror mult prea tânăr şi care nu avea competenţă pentru un atare caz, anume pe Adrian Surdu), pot fi vizitate aici:

https://angela2008furtuna.wordpress.com/2011/10/24/vasile-ilie-valeriana-ilie-andronic-dorin-monstrul-politic-de-la-suceava-updates-24-octombrie-2011/

Androni Dorin, infractorul si combinatoul Mafiei lui Vasile Ilie, Valeriana Ilie, Vasile Mandici, Adrian Surdu

Foto, sus: Andronic Dorin – Infractorul care a înşelat în anii 90 şi 2000 zeci de cetăţeni, între care mai suntem azi câţiva supravieţuitori care luptăm pentru adevăr; Andronic este om de bază al Mafiei (lucrează împreună cu tentacule din Politică – vezi VALERIANA ILIE ŞI VASILE ILIE – dar şi din Parchet şi Barou, Poliţie şi Servicii). În timp ce înşela zeci de cetăţeni (iar banii îi ducea la partid) şi era arestat, apoi eliberat şi continua să fie judecat în stare de libertate, Andronic Dorin a candidat pentru Parlament de patru ori (PD, 2 , Cerveni, UDMR), impus primul pe lista PD  de Vasile Ilie, dar a candidat şi pentru Preşedinţia României.

1. III. Vasile ILIE, PDL SUCEAVA: VERDICT –  CRIME ÎN SERIE COMISE  PRIN INCITARE  LA  VIOLENŢĂ  MENTALĂ ŞI  LA  URĂ  SISTEMATIZATĂ!

Domnul Gheorghe FLUTUR şi-a lansat campania 2012 cu o poantă: votaţi-mă nu numai pe mine, ci şi echipa mea de consilieri. Cu alte cuvinte, tot alaiul…Dar se pune întrebarea dacă tot alaiul merită încă un vot, cu atât mai mult cu cât, la mişcările de protest în stradă din iarnă, toate formaţiunile politice, INDIFERENT DE CULOARE,  recunoscuseră că unii lideri sunt corupţi şi admiseseră că vor face, toate,  curăţenie în ograda proprie…dar ulterior nu au făcut nimic. Cum s-a terminat cu presiunea străzii,  cum au uitat de promisiunea de a ecologiza viaţa politică românească… De ceea, şi alaiul lui Flutur a rămas neschimbat iar liderul nu a eliminat persoanele lustrabile, ci continuă să sfideze prin etalarea penalilor. Alaiul ăsta politic e  foarte eclectic (la Suceava, mai mult decât în alte părţi), iar dacă unii dintre candidaţi sunt buni, alţii din lista lui Flutur căpuşează de ani buni bugetul ţării şi desfăşoară activităţi neprofesioniste şi antistatale evidente.

Alaiul  conţine, ca peste tot:

Între profesionişti, cârpacii.

Între politicieni oneşti, canaliile.

Între oameni de relativă încredere, marii corupţi…

Printre ei,  tronează, sfidător, VASILE ILIE, cunoscutul traseist şi infractor, monstrul politic absolut al Bucovinei (am publicat informaţii numeroase despre caz, în blogul meu, în presa naţională şi internaţională), numit aşa din cauza operaţiunilor, uneltirilor şi combinaţiilor de pe urma cărora au suferit sau au murit atâţia suceveni (recent, tot în urma unor combinaţii conduse de ILIE în scopuri electorale,  s-a stins şi un scriitor local, antrenat – de către aspiratorul de imagine şi de voturi al lui ILIE  şi al haidamacilor săi de casă, de media şi de propagandă -, pe toboganul unor dezvăluiri previzibile, pentru că incluse în arhivele naţionale, maşinăria lui Ilie  supunându-l astfel, pe autorul aflat la senectute, unor experienţe de nedorit, mai ales că omul deţinea şi un anumit trecut politic discutabil. Dar realitatea  în sine demonstrează, o dată în plus, lipsa de scrupule a lui ILIE, precum şi faptul că, pentru bani, poziţii şi funcţii politice, ILIE VASILE are o minte de combinator asasin, fiind capabil de orice, cu atât mai mult cu cât finanţările cu care îşi cadoriseşte clientela în stânga şi în dreapta vin de la buget, prin sinecuri, nu din buzunarul propriu).

Vasile Ilie - Monstrul politic de la Suceava.
Vasile Ilie – Monstrul politic de la Suceava.

În materie de Rău politic public sau ocult, ILIE a luat-o de jos şi nu a precupeţit nimic. La Revoluţie, fusese un cititor de contoare la IRE, locuind într-un apartament modest. Dar ambiţiile sale de mărire erau uriaşe. Iar capacitatea de a călca pe cadavre pentru a parveni, a fost infinită, după cum se va vedea.

Strategia de parvenire a lui VASILE ILIE s-a bazat, în timp, pe trei unelte:

a. traseismul politic, corupţia şi abuzul.

2. poliţia politică utilizată în mod curent împotriva persoanelor incomode,

3. eliminarea cu sânge rece a persoanelor incomode, prin metode mafiote şi teroriste subtile.

Cariera lui Vasile ILIE  include etape în care s-a acumulat multă mizerie umană, iar omul doreşte acum să ajungă şi în 2012 între consilierii locali PDL dar şi în Parlamentul României, care s-a dovedit în timp a fi un loc călduţ, un adăpost pentru mulţi infractori, din păcate.

Până să înceapă să deruleze operaţiuni de  distrugere, de învrăjbire, de incitare la ură şi de suprimare (prin prigoană, linşaj mediatic şi asasinat politic) a intelectualităţii bucovinene implicate onest în modernizarea României, Vasile ILIE, vicepreşedintele PDL Suceava şi actualmente vicepreşedintele Consiliului Judeţean Suceava, se mărginise să taie şi să spânzure, să jefuiască prin luare de mită şi să dea lovituri penale, să trăiască din traficul de influenţă, abuzul de putere, intrigi şi limojări, conflictele de interese, corupţia şi vânătoarea de oameni inocenţi, împreună cu căţeii lui de curte (mulţi din presa locală!), cu poliţia sa politică şi cu nevasta magistrat Valeriana ILIE (care, în calitatea sa de la Tribunalul Suceava, îi distrugea pe nevinovaţi prin hotărâri aberante sau îi achita pe cei mai mari criminali care cotizau la ILIE – vezi cazuistica din bibliografie), dar mai ales, împreună cu complici grei, ca poliţistul col. TAUCIUC, sau ca infractorul ANDRONIC Dorin, ori magistraţi unşi cu toate alifiile, precum MANDICI Vasile, Adrian SURDU, Curca A. sau URSĂRESCU  I., ARCUC  T.  şi împreună şi cu propria reţea mafiotă consolidată în timpul lungului său ţarinat bucovinean distructiv (care durează de peste 15 ani, prin intermediul pârghiilor politice PD – unde ILIE a fost preşedinte -, PSD – unde a migrat tot prin trădare şi corupţie -, iar actualmente PDL – unde a jucat şi joacă tot rolul de Naş şi de Cap al Răului). De mâna acestei reţele de crimă organizată cu gulere albe din Justiţia română aflată la comanda  politică şi mafiotă a lui VASILE ILIE, au murit, după presiuni psihice şi tortură psihică din justiţia dirijată de ILIE et Co, oameni nevinovaţi, precum:

UNGURAŞU  Mihai,

LAVRIC  Silviu,

IAHOLNIC Coslac Mariana,

ADUMITROAIE  Ştefan,

iar alţii, între care ALEXA Odarca, BOTUŞAN Doina sau eu şi încă mulţi români suntem supuşi celor mai diabolice combinaţii concepute de Clanul ILIE, pentru a fi asasinaţi, la rândul nostru, prin încălcarea tuturor drepturilor noastre. Căci ce poate fi mai liniştitor pentru un criminal cu guler alb, ca Vasile ILIE, decât omerta, suprimarea  oamenilor care ştiu şi care probează public crimele lui din trecutul recent, înfăptuite prin subminarea statului de drept, şi săvârşite în complicitate ostentativă cu clanul său infiltrat în toate instituţiile statului de drept?

Deşi sesizate de nenumărate ori cu privire la dosarele grele de corupţie şi de trafic de influenţă care privesc în ultimii ani familia ILIE  (o parte, aflate în Arhiva Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava , v. mai jos: https://angela2008furtuna.wordpress.com/2012/02/29/cine-taie-si-spanzura-in-politica-si-administratie-la-suceava-cazul-vasile-ilie-abuz-de-putere-coruptie-favorizarea-infractorului-asociere-in-vederea-comiterii-de-fapte-penale/

https://angela2008furtuna.wordpress.com/2011/10/24/vasile-ilie-valeriana-ilie-andronic-dorin-monstrul-politic-de-la-suceava-updates-24-octombrie-2011/

), în cârdăşie cu ANDRONIC ŞI MANDICI ET CO, voinţa politică şi juridică de a-l aduce pe ILIE la realitate încă lipseşte: PDL tace complice (Ilie a fost desemnat să se ocupe, în echipă, de campanie, şi e trecut al doilea pe lista PDL pentru Consiliul Judeţean, în ciuda evidentelor sale probleme penale, ale sale, ale familiei şi ale Famigliei politice), DNA, CSM, SRI, media (vândute clasei politice, pe plan local!) şi instituţiile statului de drept încă nu şi-au făcut publice nici măsurile etice, disciplinare sau juridice, nici anchetele privind activitatea infracţională şi corupţia lui Vasile ILIE. Metodele lui ILIE încă vorbesc şi închid ochii? Se pare că da. Dar nu o dată, individul s-a folosit de influenţa până la nivelul Preşedintelui, care desigur nu ştia toate aceste detalii în care este implicat Ilie.  Tentaculele Caracatiţei sunt numeroase, iar BUCOVINA POLITICĂ este ultimul bastion stalinist din România, devenit din nou, dar temporar, sper, la nivel politic, prin baroni ca Vasile ILIE, o fortăreaţă a Răului politic şi a corupţiei insuportabile. În tot acest timp, BUCOVINA PROFUNDĂ continuă să respire frumuseţe, valoare, civilizaţie şi aspiraţii de dezvoltare, dorinţă legitimă pentru alegeri civilizate, care să aducă în conducerea administrativă şi politică oameni curaţi şi adevăraţi, oameni de caracter şi responsabili. Păcat că BUCOVINA PROFUNDĂ este reprimată de BUCOVINA CRIMINALĂ, MACULATĂ DE OAMENI CA VASILE ILIE ŞI MAFIA SA!

După ce a acumulat avere şi putere prin fraude şi abuzuri, corupţie şi trafic de influenţă, beneficiind de protecţie de la cel mai înalt nivel în stat, fapt care i-a permis să-şi dezvolte statutul de baron, Vasile ILIE a trecut şi la măsuri dure de poliţie politică, punând la cale, împreună cu diverşi mercenari ai propagandei vechi staliniste şi iliesciene,  planuri poliţieneşti  de înlăturare din Cultura locală a personalităţilor incomode: cele mai cunoscute şi recente măsuri datează de la epurările politice antisemite din vara anului 2010, făcute împotriva legislaţiei 2*, şi când, în calitate de şef cu Cultura la Consiliul Judeţean Suceava şi, profitând de măsurile de austeritate cerute de guvernul Boc, VASILE ILIE a dispus disponibilizarea unor cărturari tineri şi aruncarea pe drumuri a unor eminenţi specialişti care se remarcaseră nu numai profesional, dar şi etic şi civic, atât pe plan intern cât şi pe plan internaţional, ÎN SCHIMB, PROMOVÂND MAI ALES CLIENTELA ŞI CĂLĂII DE PARTID. Cauzele au ieşit la iveală, ulterior: nevoia unora din anturajul liderului PDL , precum şi gusturile sale personale, de a alimenta ura interetnică, xenofobia, antisemitismul, românismul definit prin ură faţă de străini, ca piston de presiune politică şi de politică de dreapta (Ilie şi ai lui sunt  atât de primitivi, încât par să confunde  ideile de centru şi cele radicale, facând şi inexplicabile concesii extremiştilor, CU CARE SE AFIŞEAZĂ LA EVENIMENTE DE MASĂ, VEZI FOTO, interesaţi fiind  de a induce mai departe confuzia între centru-dreapta şi extrema-dreaptă, antrenând pe acest făgaş antisocial şi antistatal mulţimi de fanatici de partid orbiţi fie de propria stare precară de educaţie, fie de radicalismul ideologic de stânga şi de dreapta. Dar lui ILIE,  electricianul anticultural, se pare că îi prieşte acest rol de planificator al urii, din raţiuni de discriminare de tip lebensunwertes Leben, precum şi rolul  de şef al Endlösung-ului bucovinean. Incă o dată se vede cum acest lider PDL, numit VASILE ILIE , este un PERICOL SOCIAL, mai ales că dirijează subtil şi reţele de informaţii, de propagandă şi de poliţie politică, generând multiple situaţii de conflicte d e  interese. Nu discutăm aici fabuloasa sa asemănare facială caricaturală cu Hitler, nici asocierea sa cu o Gâză plătită regeşte, pe post de ideolog şi de inventator autodidact de pseudo-concepte culturale şi de mic Himmler-Goebels, nici afişarea sa în public flancat mai ales de extremişti naționaliști ce redeșteaptă Cântarea României şi de agitatori xenofobi, care propagă patriotismul isteric pe un discurs violent al resentimentului (vezi fotografia din text. Probele din arhive sunt zdrobitoare). Ar fi doar un desen animat sadic, care ar anula  seriozitatea acestei analize). Concret, iată câteva din cazurile notorii de execuţie şi linşaj public decretate de ILIE:

– 1. în vara 2010, fără a-i fi expertizată activitatea şi fără a i se fi dat un previz, a fost executat şi a aflat din presă că a rămas pe drumuri, cercetătorul Daniel HRENCIUC, membru PDL la vremea aceea, fostul Director General de la Cultură şi Patrimoniu. Acesta tocmai terminase şi tipărise excepţionalul studiu despre Evreii din Bucovina, 2010.

Daniel Hrenciuc, PDL, autorul exceptionalului studiu Evreii din Bucovina, limojat in 2010 de Vasile Ilie

Foto: cercetatorul Daniel Hrenciuc, ex membru PDL, autorul excepţionalului studiu Evreii din Bucovina, 2010, limojat în vara 2010 de mafia Vasile Ilie, fără expertiză şi fără preaviz. Epurare politică şi antisemită.

Daniel Hrenciuc avea la vremea aceea o situaţie materială și socială grea, un copil pe care îl creştea singur după separarea maritală, şi făcuse eforturi materiale personale uriaşe, pentru a investi bani proprii în cercetarea sa şi în studii iudaice sau de dialoguri interetnice, în ciuda tuturor vicisitudinilor. Era şi a rămas un intelectual rasat, de bună credinţă, foarte competent şi onest. Lovitura marca Vasile ILIE şi Gheorghe FLUTUR i-a pus viaţa în pericol, ca şi imaginea şi prestigiul personal.

– 2. în acelaşi lot de condamnaţi din iulie 2010, fără a-mi fi expertizată activitatea şi fără a mi se fi dat conform legii vreun preaviz, şi în ciuda tuturor performanţelor profesionale şi a aportului meu pentru imaginea şi pentru prestigiul cultural modern al Bucovinei şi al Consiliului Judeţean Suceava (v. detalii activitatea mea şi diverse programe naţionale şi internaţionale http://ro.wikipedia.org/wiki/Angela_Furtun%C4%83

), dar și în ciuda faptului că sunt o scriitoare recunoscută (debutul acum 15 ani în revista România Literară nr. 42 și nr. 46 din 1997 și multiple premii naționale și internaționale, https://angela2008furtuna.wordpress.com/2012/01/29/2012-angela-furtuna-15-ani-de-la-debut-in-revista-romania-literara-nr-42-pagina-posta-redactiei-si-nr-46-pagina-poemul-cu-scrisoare-din-1997/ ), tot în vara anului 2010, şi eu am fost dată afară în mod abuziv de Consiliul Judeţean Suceava, din Biblioteca Bucovinei, responsabil cu Cultura fiind acelaşi Vasile ILIE.

Angela Furtuna, autoarea cartii La anul, la Ierusalim, limojată în vara 2010 de mafia Vasile Ilie

Foto: Angela Furtună, scriitoare, publicistă, artist vizual, critic, eseist, om de cultură recunoscut în România şi pe plan internaţional, autoarea cărţii La anul, la Ierusalim, 2010, limojată şi ea în vara lui 2010 de mafia Vasile Ilie. Epurare politică şi antisemită.

Având la rândul meu o situaţie dificilă pentru un intelectual, ca şi Daniel Hrenciuc, reafirm că am fost eliminată prin metode teroriste , neostaliniste, condimentate de poliţia politică şi de incitări, deşi am muncit şi creat pentru Consiliul Judeţean Suceava şi pentru Cultura locală autentice proiecte de anvergură şi de ţinută http://ro.wikipedia.org/wiki/Angela_Furtun%C4%83, proiecte de recuperare a memoriei şi a valorilor româneşti, dar care au fost sistematic călcate în picioare în ultimele cinci-şase decenii, de cei mai duri ceauşişti şi de odraslele lor, ce au primit azi cadou  Bucovina de la părinţii aparatcici şi fac parte din sistemul dinastic politic neostalinist.

Dar semnătura finală pe cele două epurări citate mai sus a pus-o Gheorghe FLUTUR!

Deci, Vasile Ilie face cercetările prealabile de poliţie politică, iar GHEORGHE FLUTUR ÎŞI DĂ ACORDUL PE LOVITURILE FINALE! (După cum se va vedea mai departe, în timp ce noi eram daţi afară, fără avertizare şi fără preaviz, în mod criminal, Flutur şi Ilie finanţau din bani publici cărţile unor extremişti care încălcaseră grav legea și absorbeau revista condusă de oamenii fidelizați !)

Făceam parte, alături de Daniel HRENCIUC, din lotul cărturarilor liberi şi democraţi autentici,  care trebuiau pedepsiţi pentru opiniile lor, mai ales pentru cercetările şi studiile pe cultură evreiască şi veche iudaică (remarc, fiindcă veni vorba, că pentru cercetările pe iudaism sunt jignită de clanul de ideologi din jurul lui ILIE cu apelative ca jidancă sau trădătoare de neam, însă nimeni nu mă gratulează cu acelaşi comportament punitiv şi pentru faptul că susţin şi scriu de ani de zile şi în mişcarea francofonă din România, organizând sistematic în ultimii şapte ani evenimente francofone de ţinută. Există şi în judeţul Suceava atâţia şi atâţia profesori decoraţi de statul francez cu Ordinul Palmes Academiques, acordat pentru servicii aduse culturii franceze, dar ei nu sunt ” pedepsiţi ” public şi persecutaţi politic de cercurile extremiste româneşti aşa cum sunt încondeiaţi, de către antisemiţii de serviciu, cercetătorii şi simpatizanţii culturii iudaice. Discriminarea e clară: iudeofonia şi francofonia nu sunt judecate în România cu aceeaşi măsură de către aceşti fanatici încă activi în toate bazinele politice şi care ne enclavizează ţara). Măsura luată de ILIE şi amicii săi PDL mi-a pus viaţa în pericol, mi-a produs vătămări de sănătate, ireversibile, mi-a dat o lovitură de imagine şi mi-a compromis statutul public. Au avut grijă să propage ură şi discredit în jurul numelui meu. (Ca şi în epoca stalinistă, s-a ajuns ca repetenţii politruci să dea afară olimpicii, după bunul plac!) În acelaşi an, publicasem cartea de cercetări şi hermeneutici comparate intitulată La anul, la Ierusalim, o carte – un studiu ştiinţific şi o muncă titanică, şi care a necesitat o investiţie materială şi umană personală de ani de zile, pe probleme de cultură română şi iudaică. O consider o lucrare fundamentală pentru etica  dialogurilor româno-iudaice şi a recuperării normalităţii în România. În vederea limojării mele, (la iniţiativa proprie?) , directorul instituţiei, Gabriel CĂRĂBUŞ şi şefa de Relaţii Publice, COCUZ Lăcrămioara întocmeau în instituţie (la indicaţia doar a lui ILIE şi a poliţiei sale politice, sau şi la comanda PDL-ului şi a poliţiei politice, care îl ţin în braţe şi la ora actuală pe acest criminal ILIE?) liste stalinistoide de semnături şi de adeziuni ale membrilor colectivului (procedeu ilegal și nedemocratic pentru abordarea profesională), care erau astfel instigaţi împotriva mea, şi prin procedee rasiale şi de ură interetnică, în ciuda legislaţiei româneşti. S-a aplicat procedeul stalinist al eliminării mele din colectiv (fără a fi deţinut vreo funcţie) nu prin expertize profesionale, ci prin adunare de semnături şi denigrări, şi totul împotriva legislaţiei româneşti. Nu există ceva mai sinistru, în anii 2010, decât să asişti la fanatizarea politică şi rasistă a oamenilor din jur, a colegilor, precum şi la incitarea la ură exercitată politic, la presiuni exercitate asupra colectivului, prin presiunea liderilor bibliotecii şi ai Consiliului Judeţean. Noi suntem ţară UE şi NATO, totuşi!

Pe de altă parte, există mulţi martori în jur care îşi amintesc şi care relatează cum, în varii ocazii, ca şi în timp ce mă aflam în greva foamei ca semn de protest faţă de gestul criminal al lui VASILE ILIE din iulie 2010, numiţii scriitori şi jurnalişti DOINA CERNICA, ION BELDEANU, MIHAI VICOL, cunoscuţi antisemiţi, dar şi , pe alte filiere, Mihai Iacobescu, sau ARCU sau Ion NEDELEA (lista e lungă, şi mulți fac parte din cercurile lui ILIE) răspîndeau prin oraş, mai ales printre intelectuali, cu mult sârg, zvonul că sunt evreică, jidancă  şi antiromâncă, şi tocmai din această cauză trebuia să fiu dată afară (Doina Cernica, Ion Beldeanu şi Nedelea excelează în aceste incitări), numiţii incitând la ură rasială şi la comportament violent şi discriminativ. Repet, sunt unii oameni ce  se află în anturajul imediat de propagandă al lui ILIE et Propaganda ocultă, cu vechi ştate peceriste. Operaţiunile lor vechi, ceauşiste, de incitare la ură, îşi găsesc din nou, în context pedelist actual, noi simeze de expunere, după ce în anii 60-80 au funcţionat ca maşinării ale propagandei în PCR, iar în anii 90 au deservit reţelele de ură de clasă şi antiminorităţi ale peremismului şi pesedismului vechi, care au întârziat sau zădărnicit recuperările adevărului istoric…Pare halucinant, dar este purul adevăr.

Aşadar, după ce în anii 90, Vasile ILIE, Valeriana ILIE şi infractorul ANDRONIC Dorin împreună cu complicii MANDICI Vasile, Curcă A, URSĂRESCU I. şi alţii mă lăsaseră fără casă, datorită unor operaţiuni diabolice desfăşurate de reţeaua lor de crimă organizată din Justiţia cu comandă politică, iată cum, în vara 2010, acelaşi Vasile ILIE m-a aruncat şi pe drumuri lăsându-mă fără job, din raţiuni alimentate şi de ură rasială, ţintind distrugerea mea fizică şi psihică, dispunând împreună cu Gheorghe FLUTUR desfiinţarea postului meu şi mimând austeritatea cerută de guvernul Boc (deşi, simultan cu limojarea mea de la bibliotecă, absorbiseră la Biblioteca Bucovinei revista Bucovina literară şi echipa condusă de Arcu, omul care mă dăduse afară în 2003 când s-a opus publicării Moncăi Lovinescu la Bucovina Literară, şi care îşi făcea intrarea în funcţia de redactor şef cu editorialul în care ameninţa că mă va băga în închisoare). Peste câteva luni, s-a mai încercat, de către complici ai lor, şi asasinarea fizică a unui membru al familiei mele.

CE CRIMĂ ORIBILĂ, CONCEPUTĂ DE UN MANIAC AL URII, DE UN ASASIN PLĂTIT DE STATUL ROMÂN! Consemnez pentru posteritate aceste fapte şi date, care demonstrează violenţa şi ilegitimitatea unor membrii ai guvernării locale precum şi terorismul politicii ei, pentru că sunt informaţii că supravieţuirea mea este ameninţată de poliţia politică a lui ILIE şi de forţele de propagandă şi de represiune care au c0manda să-i asigure CU ORICE PREŢ  ascensiunea în alegerile locale, precum şi  la vârful puterii de la Bucureşti.

În tot acest timp, cât eliminau elitele pro-occidentale şi pro-democrate din Bucovina, lucrând împreună cu aparatul lor de propagandă de sorginte bolşevic-ceauşist-legionaroidă, liderii ILIE (şi, mereu alături, şi FLUTUR, din păcate) au generat linii de finanţare  a unor cărţi de valoare discutabilă, precum şi a unor programe care din punct de vedere cultural sunt, adesea, și fără echivoc, nişte tunuri, iar, unele, da!, reprezintă chiar germeni de deturnări de fonduri, insistând pe promovarea în Bucovina a unor aşa-zise branduri literare care în realitate sunt nişte anti-modele (tot felul de martiri şi eroi naţionali extraşi dintre grupurile extremiste de stânga sau de dreapta cu care ne-a pricopsit istoria), încalcă bunul simţ, etica publică, legislaţia României şi adevărul istoric, incitând din nou la scăderea standardelor, la agramatism şi la evoluţii periculoase. Una din cauze: instalat la CJ  pe domeniul CULTURĂ ca şef, electricianul ILIE şi mafia sa  nu folosesc consilieri culturali de top, validaţi de experienţă, competență şi notorietate, autentic avizaţi pe probleme literare şi culturale alocate valorilor majore, ci nişte politruci sau ageamii fără studii onorabile, conflictogeni şi fără discernământ cultural autentic, care deservesc preponderent interese clientelare.

Cauzele profunde ale situaţiilor ce fac posibile asemenea alunecări şi comportamente publice politice barbare, ca acelea gestionate în anii din urmă de lideri compromişi de tipul VASILE ILIE, rezidă în politizarea instituţională excesivă, promovarea clientelei şi a oamenilor lipsiţi de competenţă şi în lipsa de asumare a unor responsabilităţi autentice faţă de Binele public. Încălcarea drepturilor omului şi atacul permanent la valorile democraţiei au substituit, în administraţia condusă de VASILE  ILIE, stilul managerial de tip civilizat cu unul discreţionar, de teroare şi de represiune, de abatere de la orice normă deontologică şi etică. Stilul politic ILIE: haita.

vasile-ilie-wanted-afara-cu-hotii-traseistii-coruptii-mafiotii-si-infractorii-de-la-conducere-metoda-rusinarii-mic IN

FOTO: Esenţa Dictaturii VASILE ILIE – ABUZURI PRIN ÎNCĂLCAREA LEGII, PRIN NERESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI, PRIN SUBMINAREA INTERESELOR STATULUI DE DREPT.

VASILE ILIE  a orchestrat fără încetare, atât sub baronul Gavril Mîrza, cât şi sub baronul Gheorghe Flutur, şi folosind în general aceleaşi resurse clientelare, aceiaşi cadrişti şi aceleaşi servicii, o teroare neostalinistă pentru eternitate. Da, Vasile Ilie ESTE UN PERICOL PUBLIC pentru România, pentru Bucovina, pentru mediile autentic democrate.

Vasile Ilie, pilon de nadejde al Restauratiei

CONCLUZII

A. Concluzie privind analiza POLITICII  DE  INSTIGARE  LA  URĂ INTERETNICĂ, LA DISCRIMINARE ŞI LA VIOLENŢĂ MENTALĂ

Acest studiu însoţit de o analiză de caz reprezintă o investigare a acestor fenomene, fapte, cauze şi soluţii, la care ne simţim datori a medita, pentru binele civic. Este vorba despre lumea noastră, despre societatea pe care o  lăsăm copiilor noştri, despre responsabilitatea de a încerca  o redresare profundă a României, începând cu miezul şi cu vulnerabilităţile ei maxime. Totul, pe fondul unei bunecredinţe autentice şi al unei nevoi de adevăr.

Mai întâi: enunţarea problemei şi punerea problemei, pentru un public adesea mort din punct de vedere etic, civic şi ştiinţific. Apoi, enunţarea şi analiza cazurilor concrete.

Finalmente, s-a văzut că în chestiune  – dincolo de problemele: a. de a sancţiona bazinele umane responsabile de distrugerea statului de drept şi b. de a elimina prin vot ascensiunea din nou a unor lideri de tipul infracţional fără scrupule VASILE ILIE – , se află destinul unei ţări aruncate în criză şi zguduite din temelii de false teme şi de ideologii radicale, care îi ameninţă stabilitatea internă şi securitatea regională şi globală, nu numai echilibrul instituţional, juridic, economic şi cultural. Sunt, acestea, priorităţi de grad zero pentru construcţia statului de drept, abordabile numai în interiorul unor limpeziri doctrinare şi etice.

B. Concluzie privind analiza Cazului VASILE ILIE

Un Rău politic absolut ameninţă democraţia în România profundă, mai ales atunci când el este inoculat în mod profesionist unui electorat obosit şi descurajat, care nu mai ştie să se apere de manipulare, şi care nu discerne  între supravieţuirea de azi pe mâine şi servilismul faţă de  monştri politici de tipul  VASILE ILIE. Acest Rău politic absolut mizează pe abolirea nevoii de etică în societatea românească, sub presiunea unei crize fără precedent. El aduce Restauraţia unui Rău politic de care crezusem a ne fi despărţit definitiv în 1989.

Vasile ILIE flancat in stanga de cunoscutul extremist si agitator local, vehicule de ansamblu ale urii interetnice

Fotografia de mai sus aparţine ziarului Monitorul de Suceava, din data de 12 mai a.c., şi e un instantaneu de la manifestarea, concepută ca eveniment de propagandă electorală mascată pentru ILIE (ekipa de propagandă a funcţionat neîncetat în jurul Ilie ), şi promovată copios, fără precedent, ca un eveniment chipurile internaţional, în trei numere ale ziarului ( din 3 mai, 7 mai şi respectiv 10 mai) de către Monitorul, care promovează predilect – din întâmplare? – campaniile lui VASILE ILIE şi ale gâzelor din jur  http://www.monitorulsv.ro/Cultural-local/2012-05-12/Despre-nevoia-de-Loghin-si-despre-epoca-piticilor-osandei  . In stânga lui VASILE ILIE, ca şi altădată, domnul MIHAI VICOL, un alt cunoscut  scriitor local şi personaj charismatic extrem de provocator şi incitator, xenofob şi antisemit (e dreptul lui, dacă o face în intimitate, dar chestia e că domnia sa o face public şi incită mereu în public la ură rasială, alăturându-se adesea unor politicieni sau chiar universitari, iar într-o ţară civilizată nu se face să fii excesiv), şi care îşi declară, declamă şi strigă patriotismul violent la toate adunările publice (de parcă restul patrioţilor moderaţi şi decenţi din ţara asta am fi ilegali şi interzişi în ţara noastră şi în comunitatea noastră, şi trebuie să suportăm la infinit execuţiile publice la care incită mereu acest domn!), şi, mai mult, îşi etalează strident şi legionarismul, şi cultul Căpitanului, aprobat tacit, deci încurajat, de Vasile Ilie în calitate de vicepreşedinte PDL şi al CJ Suceava. A fost o ruşine pentru Bucovina, exaltarea publică a Căpitanului. De ce? Iată de ce: Nu de critică trebuie să ne temem, ci de aceste isterii publice care sunt, în fapt, tulburări ale ordinii, acțiuni fasciste şi incitări interzise de lege, şi care totuşi sunt tolerate de majoritate, intimidată şi care prin pasivitate se desolidarizează, astfel , de valorile democratice, lăsând loc extremiştilor să domine spaţiul public cu violenţă mentală, verbală şi fizică. Personal, resping violenţa socială, verbală şi mentală, pledând pentru rezolvarea prin polemici decente a criticilor şi a diferenţelor de opinii, nu prin incitare publică la ură, prin intoleranţă şi prin linşaje mediatice (în care domnii Vicol şi Gâză sunt specializaţi, şi tocmai de aceea utilizaţi de ILIE , contra simbrie, la acţiuni de sabotaj, defăimare şi intoxicare împotriva elitelor democrate. Ei, torţionarii, intoxică mediile publice cu false acuze, pentru că au experienţe de intoxicatori aprigi. Vezi şi cazul recent din Jurnalul Naţional online din 23 aprilie 2012 – ora 19:44, în care Gâză Ion şi poliţia politică a lui ILIE  VASILE incită la ură şi  publică denunţuri calomnioase împotriva mea,  fără motiv, recurgând la aceleaşi metode de instigare, compromitere, ameninţare şi de incitare la violenţă publică şi la suprimarea mea, ca şi în vara 2010, când am fost executată alături de cercetătorul Hrenciuc, sau ca şi la manifestarea din 12 aprilie a.c. şi etc, în cadrul incitărilor publice la antisemitism şi la linşaj mediatic şi fizic, făcute de aceleaşi forţe antidemocrate, prezidate de Vasile Ilie, în prezenţa salii pline de oameni. Probele există şi sunt irefutabile. Interesant cum  Gâză mă gratulează cu titlul de torţionară, în scop vădit de calomniere, când realitatea e tocmai pe dos…deci hoţul strigă hoţii, iar salariul lui primit de la domnul Oancea e îndestulător, aşa încât gâzele să funcţioneze ca agenţi de intoxicare).  VASILE ILIE, ca lider politic, care protejează extremiştii (vezi probe), este localizabil predilect în centrul unor atari evenimente publice sau oculte, în care legile României democrate sunt călcate în picioare, iar publicul, înspăimântat, este intimidat şi împiedicat să ia atitudine. Iată, este încă un caz care ilustrează care sunt mecanismele prin care presiunea politică, propaganda incitatoare la ură şi poliţia politică dirijată de lideri politici de tip ILIE deturnează mersul nostru de ţară NATO şi doritoare de modernitate.  Încă o dată, se vede că VASILE ILIE, patronul acestor regii, este un PERICOL PUBLIC. Încă o dată se vede cât de bine se pricepe acest histrion să se folosească de foamea şi de nevoia de bani a unor scriitori şi jurnalişti mercenari, a unor politruci şi agenţi, poate că disperaţi sau mai slabi de înger, implicându-i în proiecte antistatale şi destabilizatoare, de partea Răului politic.

Este de meditat la toate aceste situaţii ce enclavizează din nou Bucovina.

Cu Răul politic care distruge România din interior trebuie să luptăm prin mijloacele legale. Pentru că acest Rău există, îl vedem. Da, Vasile Ilie e real, iar faptele lui, adunate aici, dovedesc NOCIVITATEA SA SOCIALĂ, ADMINISTRATIVĂ ŞI POLITICĂ.

Rinocerizării trebuie să i ne opunem. Pe faţă. Prin metode democratice. Fiecare cetăţean român care are date concrete despre Răul politic ce vine prin mâna unor lideri corupţi, de tipul ILIE, ARE O DATORIE PATRIOTICĂ de a sensibiliza media şi opinia publică, organele de drept şi apărătorii legii, contribuind astfel la ecologizarea mediilor politice şi administrative din ţara noastră. România are nevoie de societatea civilă, care să vegheze la evoluţia sa către normalitate şi echilibru.

Nu trebuie să acceptăm să ne fie furată libertatea de cetăţeni români. Măcar de dragul copiilor noştri şi al neamului care se va ridica după noi, trebuie să ne apărăm ţara de Răul politic ce vine din prostia, agramatismul, ticăloşia, ciocoismul  şi derapajele din interior. Cei ce au încălcat legea şi sfidează normele statului de drept, să fie aduşi în faţa Justiţiei şi să nu mai ajungă la Putere.

Angela FURTUNĂ

1 IUNIE 2012

– 1. * Principalele legi împotriva discriminării

 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de discriminare
 • Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de discriminare
 • HOTĂRÂRE nr. 1.194 din 27 noiembrie 2001 privind organizarea si funcționarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării
 • Hotărâre nr. 1.258 din 13 august 2004 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru combaterea discriminării
 • Legea nr. 324 din 14 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
 • Legea nr. 27/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de discriminare
 • Instrucțiunea CNCD, nr. 1 din 5 martie 2003
 • Ordonanța Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea O.G. nr. 137/2003

Alte referinte de ordin general apar in:

 • Constituția României (art. 4, art. 16, art.26 )
 • Codul Muncii (art.5)
 • Codul Civil al României (art.998 – 999)
 • Codul Penal al României (art. 247, art. 317)

Pricipalele legi care protejează discriminarea la locul de muncă sunt:

Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei si bărbați

Ordonanța de urgență nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protecția maternității la locurile de muncă

Hotarârea de Guvern nr. 967/1999 privind constituirea si functionarea Comisiei consultative interministeriale în domeniul egalitatii de sanse între femei si barbati (CODES)

Hotarârea de Guvern nr. 1273/2000 privind planul național de acțiune pentru egalitatea de șanse între femei si bărbați.

– 2*  Legislaţie şi bibliografie împotriva antisemitismului şi a rasismului în România:

http://www.idee.ro/holocaust/biblio.html

– Legislaţie antisemită: http://www.idee.ro/holocaust/pdf/legislatia.pdf

http://www.idee.ro/holocaust/articol.html

http://www1.yadvashem.org/yv/en/about/events/pdf/report/english/1.1_Roots_of_Romanian_Antisemitism.pdf

http://dexonline.ro/definitie/rasism

http://www.fcer.jewishfed.ro/public_html/index.php?option=com_content&view=article&id=982&Itemid=160

Reclame

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s