După recentul succes internațional al simpozionului „Avangarda românească între București, Paris și Tel Aviv” care a avut loc la Tel Aviv în luna decembrie 2010,  Facultatea de Litere a Universității din București, Institutul de Studii Ebraice din Ierusalim, Biblioteca Academiei Române, Institutul Cultural Roman, Ambasada Elveției la București au organizat între 26 și 27 mai un al doilea simpozion, omonim, în Amfiteatrul Ion Heliade Radulescu al Bibliotecii Academiei, Calea Victoriei 125 din București.

Iată Programul acestui simpozion, al cărui invitată am fost:

UNIVERSITY OF BUCHAREST,

FACULTY OF LETTERS

THE GOLDSTEIN-GOREN` CENTER OF HEBREW STUDIES AND

THE ROMANIAN ACADEMY LIBRARY IN A PARTNERSHIP WITH

THE ROMANIAN CULTURAL INSTITUTE AND

THE SWISS EMBASSY IN BUCHAREST

INVITE YOU TO The International Conference Bucuresti Zurich Paris Tel Aviv:

Romanian and Jewish Avant-gardists in the Romanian Cultural Milieu May 26th 27th, 2011, Romanian Academy Library `Ion Heliade Radulescu` Hall, 125 Calea Victoriei, Bucharest

May 26th, 2011

10.00 Opening messages: Prof. Ioan Panzaru, Rector, University of Bucharest Acad. Marius Sala, Vicepresident, Romanian Academy H.E. Livio Herzeler, Ambassador of the Swiss Confederation at Bucharest Horia-Roman Patapievici, President, Romanian Cultural Institute

1st. Panel The Zurich Insurection`- the Romanian Avant-gardists of Cabaret Voltaire Chair: Andrei Oisteanu, University of Bucharest, The Goldstein-Goren` Center of Hebrew Studies; Romanian Academy, The Institute for the History of Religions

10.40 – 11.00 Ion Pop, Babes-Bolyai` University: Recitind manifestele dadaiste ale lui Tristan Tzara (Re-reading Tristan Tzaras Dadaist Manifestos)

11.00 – 11.20 Christine Vogel, University of Zrich: Tristan Tzara si Marcel Janco: intre elan de distrugere si activitati constructive (Tristan Tzara and Marcel Iancu: Between the Demolition Impetus and Constructive Activities)

11.20 – 11.40 Adrian Notz, Director, `Cabaret Voltaire`, Zrich: An Oriental Looking Deputation of Four Little Men: The Romanians of Cabaret Voltaire

11.40 – 12.00 Discussions

12.00 – 12.30 Coffee break

12.30 – 14.00 The opening of the exhibition Roots and Echoes of the Avant-garde in the Prints Collections of the Romanian Academy Library`. Presenting: Magda Carneci, editor-in-chief of the publication Arta` and Catalina Macovei, Head, Prints and Drawings Cabinet of the Romanian Academy Library. Prints and drawings (M. Iancu, V. Brauner, M. H. Maxy, J. Perahim, etc.) first editions and publications of the Romanian Avant-garde movement will be exhibited. Alexandru Solomon and Radu Igazsags documentary movies The Zrich Chronicle` and A Cry in the Eardrum` will be presented as well.

14.00 – 16.00 Lunch break

2nd. Panel: The Jewish Dimension of the Avant-garde in Romania

Chair: Anca Oroveanu, National University of Arts, Bucharest; New Europe College

16.00 – 16.20 Radu Stern, Musee dElysee, Lausanne: Jews and the Avant-garde: The Case of Romania

16.20 – 16.40 Magda Carneci, editor-in-chief, Arta`: Evreii din avangarda romaneasca ( The Jews of the Romanian Avant-garde)

16.40 – 17.00 Mariuca Stanciu, University of Bucharest, The Goldstein-Goren` Center of Hebrew Studies; Romanian Academy Library: Text si imagine: o cale ignorata de la traditia masoretica la avangarda (Text and Image: The Unknown Road from Masoretic Tradition to the Avant-garde)

17.00 – 17.20 Coffee break

17.20 – 17.40 Tom Sandquist, University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm: Synthetism vs. Stylistic Purity: Aspects of Jewish Influence on Central and East-European Modernism

17.40 – 18.00 Camelia Craciun, University of Bucharest, The Goldstein-Goren` Center of Hebrew Studies; FCER The Center for the Study of the History of Romanian Jews: Contesting the Canon: Romanian Jewish Intellectuals and the Avant-garde

18.00 – 18.30 Discussions

19.30 Reception party offered to the participants by H. E. Livio Hrzeler, Ambassador of the Swiss Confederation at Bucharest

May 27th, 2011

3rd. Panel: Politics, Religion and Art in the Romanian Avant-garde

Moderator Chair: Michael Finkenthal, Johns Hopkins University, Baltimore

10.00 – 10.20 Irina Carabas, Romanian Academy, Institute for the History of Art: M. H. Maxy: Corsi e ricorsi in viata unui artist de avangarda (M. H. Maxy: Corsi e Ricorsi in the Life of an Avant-garde Artist)

10.20 – 10.40 Milly Heyd, Hebrew University of Jerusalem: Religion-Sacrilege: Reuven Rubin, Victor Brauner, Arthur Segal, Tristan Tzara

10.40 – 11.00 Valentina Iancu, The National Museum of Art of Romania: La revolution dabord et toujours`: politica suprarealista – grupul Alge si comunismul (La revolution dabord et toujours`: The Surrealist Politics – the Alge` Group and Communism)

11.00 – 11.15 Discussions

11.15 – 11.30 Coffee break

4th. Panel: Marcel Janco: The Multiple Facets of a Complex Avant-gardist

Chair: Andrei Cornea, University of Bucharest, The Goldstein-Goren` Center of Hebrew Studies

11.30 – 11.50 Geo Serban, literary historian, Bucharest: Marcel Janco: avangardistul constructor (Marcel Janco: The Avant-gardist Constructor)

11.50 – 12.10 Augustin Ioan, The Ion Mincu` University of Architecture and Urbanism: Avangarda drept resursa pentru arhitectura de azi (The Avant-garde as a Resource for Today Architecure)

12.10 – 12.30 Vlad Solomon, writer, Tel Aviv: Marcel Janco: Jewish Identity and Zionism

12.30 – 13.00 Discussions

13.00 – 15.00 Lunch break

5th. Panel: The Literary and Existential Expressions of the Avant-garde

Chair: Mariuca Stanciu, University of Bucharest, The Goldstein-Goren` Center of Hebrew Studies; Romanian Academy Library

15.00 – 15.20 Michael Finkenthal, Johns Hopkins University, Baltimore: Identity Issues among the Jewish Authors Belonging to the Second Wave of the Romanian Avant-garde – the Case of the Group Formed Around the Publication Alge (Sea-weeds): Gherasim Luca, Dolfi Trost, Paul Paun, a.o.

15.20 – 15.40 Petre Raileanu, literary critic, Paris: Grupul suprarealist roman sau calea catre trans-surrealisme (The Romanian Surrealist Group or the Path towards Trans-surrealism)

15.40 – 16.00 Andrei Oisteanu, University of Bucharest, The Goldstein-Goren` Center of Hebrew Studies; Romanian Academy, The Institute for the History of Religions: Podul Mirabeau si sinuciderea in Sena: Paul Celan si Gherasim Luca (The Suicide in the Seine from the Mirabeau Bridge: Paul Celan and Gherasim Luca)

16.00 – 16.20 Coffee break

16.20 – 16.40 Cyril Aslanov, Hebrew University of Jerusalem: Paul Celan: from the Dismantling of the Poetic Discourse to the Deconstruction of the German

16.40 – 17.00 Marlena Braester, Haifa University: Ilarie Voronca un poet futurist? (Ilarie Voronca A Futurist Poet?)

17.00 – 17.30 Discussions

Conference Co-ordinators: Andrei Oişteanu, Măriuca Stanciu

Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
Academia Română
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
Vernisajul expoziţiei "Rădăcini şi ecouri ale avangardei în colecţiile de grafică ale Bibliotecii Academiei Române"
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
De. Măriuca Stanciu
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
Dr. Andrei Oişteanu
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
Lucrările artistului Arnold Daghani, de origine sucevean, pe simezele expoziţiei "Rădăcini şi ecouri ale avangardei în colecţiile de grafică ale Bibliotecii Academiei Române"
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
Angela Furtuna '- Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române
Conferinţa Internaţională Bucureşti - Zurich - Paris - Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc . 26 - 27 mai 2011 - Biblioteca Academiei Române

Organizarea impecabilă, calitatea excepţională a participanţilor,  precum şi cea a expunerilor sau a  intervenţiilor, au făcut din Conferinţa Internaţională Bucureşti – Zurich – Paris – Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc un eveniment remarcabil.

Expoziţia vernisată cu acest prilej, „Rădăcini şi ecouri ale avangardei în colecţiile de grafică ale Bibliotecii Academiei Române” conţine lucrări de grafică (Marcel Iancu, Victor Brauner, H.M. Maxy, Jules Perahim, dar şi suceveanul Arnold Daghani – supravieţuitor al lagărului de la Mihailovka şi ale cărui lucrări sunt găzduite de Arhivele Universităţii Sussex din Anglia), ediţii princeps şi publicaţii ale mişcării de avangardă din România.

Au fost vizionate şi filmele documentare „Cronica de la Zurich” şi „Strigăt în timpan”, realizate de Alexandru Solomon şi Radu Igazsag.

Obs. (într-un moment de final, am adus în atenţie şi dialogul poetic imaginar dintre pictorul şi scriitorul avangardist bucovinean Arnold Daghani şi poetica Angelei Furtună, pe muzică de Gustav Mahler, dialog ce poate fi urmărit şi pe canalul internetic You Tube , demonstrând încă o dată actualitatea Avangardei şi continuarea acestui tip de conştiinţă estetică dincolo de prezent, către viitor http://www.youtube.com/watch?v=zea1wjivABE ).

Reclame

Un gând despre “Conferinţa Internațională București – Zurich – Paris – Tel Aviv: Avangardiști români și evrei în spaţiul cultural românesc – 26-27 mai, 2011, București, Biblioteca Academiei Române

  1. Sper să nu vă supăraţi pentru faptul că am preluat 2 poze de pe blogul dumneavoastră (indicând sursa) pe care le-am inclus într-un articol semnat de doamna Magda Cârneci (publicat în Revista 22 şi pentru care ar trebui să-i mulţumesc), un articol care mi-a plăcut foarte mult ca absolvent al unei Universităţi de artă, fiind pasionat de avangarda românească. Este vorba de evenimentul pe care îl prezentaţi şi dumneavoastră în acest articol. Blogul pe care am publicat articolul, cât şi pozele dumneavoastră, are scopul de a prezenta arta românescă şi internaţională. Prin intermediul unor articole despre avangarda românească nu am încercat altceva decât să prezint o perioadă a istoriei artelor pe care, din păcate, am studiat-o destul de puţin când eram elev şi, apoi, student la arte. Vă mulţumesc. Grigore Roibu

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s