CĂTRE

PREŞEDINŢIA ROMÂNIEI,

CONSILIUL  JUDEŢEAN  SUCEAVA,

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SUCEAVA,

DIRECŢIA DE JANDARMI,

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Subsemnata ANGELA  FURTUNĂ, scriitoare, publicistă, membră a Uniunii Scriitorilor din România, Master în PR şi Comunicare şi Master în Semiotica Limbajului în Mass-media şi Publicitate, Master în Geofizică, Doctorand în Literatura Exilului Românesc, cu o teză din opera Monicăi Lovinescu, specialist în biblioteconomie şi bibliografie, prin prezenta vă aduc la cunoştinţă că începând cu data de 26 iulie 2010, ora 10, am declanşat protestul GREVA  FOAMEI pe durată nelimitată, la sediul Bibliotecii Bucovinei (Suceava, Str. Mitropoliei nr. 4. telefon 0740404443).

Motivele protestului:

 1. Consider imorală, ilegală şi abuzivă Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr.99 din 20 iulie 2010 privind aprobarea numărului de personal, a organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Bucovinei, prin care, începând cu data de 1 august 2010, Compartimentul Marketing Cultural şi informare comunitară se desfiinţează, fiind reduse ambele posturi existente în cadrul acestuia, inclusiv postul meu. Acest serviciu a dat performanţă internaţională şi naţională recunoscută.

ARGUMENTE:

–         nici un specialist credibil nu a făcut evaluarea acestei activităţi, care se dovedeşte  în ultimii ani, ŞI PRIN ECOURILE EI MEDIA SAU DE CRITICĂ DE SPECIALITATE,  ca fiind una din cele mai performante din Biblioteca Bucovinei şi din Consiliul Judeţean Suceava, creând, în timp, un brand cultural autentic, naţional şi internaţional, recunoscut de toată lumea bună a culturii, de toate comunităţile de români şi alte etnii din Bucovina, din România şi din lume. Astfel, instituţia Bibliotecii Bucovinei, care sub ceauşism şi în anii 90, avea reputaţia doar de fief al propagandei comuniste-ceauşiste, a devenit o instituţie cu imagine europeană, modernizată, intrând – datorită promovării mele asidue, calificate, din ultimi ani –,  în bazele de date onorabile ale instituţiilor europene cu bun renume.

–         decizia de faţă împotriva căreia protestez are de fapt un caracter politic şi a fost determinată de activitatea unui grup intelectual ideologic extremist, cu cunoscute activităţi de presiune transpartinică, de traseism politic şi de turism politic oligarhic, şi care desfăşoară acţiuni susţinute împotriva democraţiei şi a personalităţilor democrate. Acest grup, afiliat barocului fascisto-comunist ce blochează în zilele noastre modernizarea României şi a statului de drept, desfăşoară atacuri neobosite împotriva intelectualilor publici (şi a mea) care susţin valorile europenizării, ale fidelităţii faţă de aliaţii UE şi NATO; acest grup compromite dialogurile din societatea românească, promovarea valorilor autentice, subminează continuu aşezarea civilizaţiei româneşti pe bazele meritocraţiei, ale unei economii de piaţă puternice şi credibile, ale unei culturi evoluate, la care elementele de modernizare să se împletească fericit cu cele tradiţionale, şi nu să se excludă.

– protestez prin această grevă a foamei şi împotriva unor  expresii mai puţin vizibile, dar care se regăsesc în intenţiile celor ce m-au eliminat: am fost şi rămân o constantă apărătoare a valorilor democraţiei, protestând împotriva manifestărilor extremiste de stânga şi de dreapta din România şi în mod special din Bucovina, manifestări comunistoide şi fascistoide printre care se numără – cel mai pregnant – şi recenta hotărâre a autorităţii locale de a mă îndepărta de la locul de muncă; a fost „o pedeapsă” , îndelung concepută (se ivise acum momentul ideal) pentru ideile mele , pentru că  până în prezent am militat pentru democraţie, civilitate, modernitate, deschidere, nondiscriminare, toleranţă etnică şi religioasă, şi m-am manifestat clar împotriva totalitarismului de orice fel, comunist sau fascist. Hotărârea imorală, ilegală şi abuzivă de „pedepsire” a mea a fost reprezentată oficial chiar de Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr.99 din 20 iulie 2010, privind aprobarea numărului de personal, a organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Bucovinei, prin care, începând cu data de 1 august 2010, Compartimentul Marketing Cultural şi informare comunitară se desfiinţează, fiind reduse ambele posturi existente în cadrul acestuia, inclusiv postul meu.

–         În ciuda tuturor performanţelor dovedite şi cunoscute pe plan local, naţional şi internaţional ale activităţii mele personale, cu înaltă calificare în domeniu,  precum şi în cadrul compartimentului de Marketing Cultural, PR Promovare şi dezvoltare a Bibliotecii Bucovinei şi organizare de evenimente de un înalt nivel (iată în cele ce urmează câteva mici exemple: în numai cinci ani – activitate de cercetare, soldată cu publicare în reviste de specialitate, din  opera disidentei şi organizarea a patru ediţii ale programului Zilelor Monica Lovinescu, din care două cu caracter naţional şi internaţional;  sute de evenimente de promovare a cărţii în şcoli sucevene; participarea la evenimente literare naţionale şi internaţionale în calitate de scriitoare recunoscută ca reprezentativă pentru România de astăzi; participarea la evenimente de anvergură media naţională cum a fost Maratonul Literar European 2007, împreună cu SRR;  şase ediţii de evenimente dedicate comemorării Zilei Internaţionale a Holocaustului şi trei dedicate comemorării Zilei Holocaustului transnisteran; Comemorarea Genocidului Armean; Programul de Educaţie Antidiscriminare; Anul Paul Celan 2010 – inclusiv cercetare în domeniu, publicată în reviste de specialitate naţionale şi internaţionale recunosctute -; Integrala concertelor J.S. Bach;  serate şi lecturi publice din opere ale scriitorilor români şi europeni sau americani; susţinerea puternică a Francofoniei în ultimii 10 ani, cu celebrarea Zilei Internaţionale  a Francofoniei, a Zilei Franţei şi a câtorva ediţii de Săptămâni ale Francofoniei; conducerea şi sponsorizarea de către mine personal a ultimelor patru ediţii din Bucovina ale Festivalului Internaţional Le Printemps des Poetes, organizarea Conferinţelor Bibliotecii pe durata a doi ani, în cadrul cărora au conferenţiat 30 de personalităţi ale culturii româneşti (între care Sanda Maria Ardeleanu, Mircea A . Diaconu, Elena Prus, Ştefan Băişanu, Jean Yves Conrad, Cezar Secrieru, Vasile Demciuc, Tania Grinberg, Mihai Iacobescu, Sabina Fânaru, Cecilia Popescu Latiş, Mariana Boca, George Sârbu, Ilena lescaut etc.) , promovarea sistematică a lecturilor din opera a  doi mari scriitori de origine bucovineană: Norman Manea şi Matei Vişniec – precum şi cercetare, analize şi critică pe opera lor, publicată în cărţi şi reviste de specialitate, precum şi în recentul meu volum La anul, la Ierusalim -; organizarea a zeci de vernisaje de expoziţii şi lansare de carte, precum şi de debuturi literare remarcabile; susţinerea şi prin proiecte şi investiţii proprii a brandului Bibliotecii Bucovinei, dar şi alte sute de intervenţii, de campanii media, de interviuri în presa scrisă, radio şi televiziune, pentru promovarea educaţiei, a culturii şi a lecturii şi interesului faţă de carte; organizarea de Spectacole pentru celebrarea multiculturalităţii, Organizarea Conferinţelor şi prezentărilor dedicate Monsegnorului Vladimir Ghika, nenumărate pledoarii publice de partea culturii, literaturii, societăţii civile şi rolului intelighentziei româneşti, precum şi de partea cultivării prin Carte şi Creativitate a respectului pentru civilitate, urbanitate, est-etică; organizarea a zeci de expoziţii de carte şi prezentare de carte în media, în cicluri şi campanii diverse…Etc., etc., etc…),

comunicarea faptului că am fost dată afară (fără motiv şi fără nicio cauză profesională valabilă din Biblioteca Bucovinei) a lipsit, atât din partea Bibliotecii Bucovinei, cât şi din partea Consiliului Judeţean. Aceasta a fost o atitudine ce încalcă nu numai bunul simţ, manierele minimei morale, ci chiar Legile şi Constituţia şi împotriva căreia protestul de faţă prin Greva Foamei nu este de ajuns.

Până când îşi va asasina sau alunga România valorile şi oamenii oneşti, care îi dedică viaţa şi munca lor,  şi până unde va merge clasa politică românească solidară transpartinic în abuzuri pe acest vehicul distructiv al activismului de partid extremist şi al cultivării exclusiviste a profitorilor de partid, a oligarhilor şi a incompetenţilor?

Încălcându-se orice deontologie şi manifestându-se o lipsă de respect ce ţin de neostalinismul şi barocul fascisto-comunist în care România se complace şi se sinucide, eu am aflat din presă despre limojarea mea.

E ştiut faptul că o societate care îşi alungă sistematic valorile profesionale şi civic responsabile, oamenii competenţi şi verticali (între care mă număr) nu face decât să impună mediocritatea şi incompetenţa ca normă, traseiştii politici ca model de merit, laşitatea şi lipsa de responsabilitate ca virtuţi morale.

2. Cazul eliminării mele nedemne, al surghiunirii mele de către Directorul Bibliotecii Bucovinei, dar şi de către Consiliul Judeţean Suceava,  prin presiunile grupurilor ideologice transpartinice extremiste, se adaugă sutelor de cazuri care au alungat în ultimii ani  intelighentzia românească din ţară, care se opun respectului faţă de valorile autentice şi faţă de performanţele româneşti, dorind menţinerea României în provincialism, ultranaţionalism xenofob şi fascizare, în marginalitate antieuropeană, antiamericană şi antimodernă. Însăşi recenta mea Scrisoare Deschisă către Preşedintele României https://angela2008furtuna.wordpress.com/2010/06/03/scrisoare-deschisa-catre-pre%C8%99edintele-traian-basescu-asupra-fascismului-din-romania-de-azi/ a fost un astfel de protest făcut tot de mine împotriva clanurilor transpartinice ce se ocupă cu epurările din societatea românească a intelectualilor publici proatlantişti şi proeuropeni care pledează pentru modernizarea şi salvarea României, iară nu pentru enclavizarea ei. Elminarea mea, cu comanda politică,  în urma unui complot, se doreşte o ameninţare la adresa vocaţiei mele proeuropene şi proatlantiste.

3. Alungarea mea, în ciuda valorii, muncii şi contribuţiilor eminente, originale şi moderne aduse în favoarea prestigiului Bucovinei şi României, Consiliului Judeţean şi Bibliotecii Bucovinei, se adaugă tuturor mărturiilor din opera mea civică şi intelectuală din ultimul timp, prin care atrag atenţia la modul cel mai serios că în România reînvie atmosfera anilor 30 şi respectiv 50 (excluziuni, politici discriminatorii extremiste, rasism, fanatism, terorism intelectual, asasinat moral şi fizic), că în România bătălia dintre forţele pro-modernizare (unde se regăseşte şi activitatea mea), şi forţele naţionaliste tradiţionaliste, ia accente ilegale şi criminale, cu accelerarea intoleranţei, a xenofobiei şi antisemitismului (şi în sensul lui Emmanuel Lévinas, adică ura oamenilor faţă de ceilalţi oameni).

Aceste motive mă determină să solicit Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu:

1. să ia act de acest al doilea Protest Public, de data aceasta făcut de mine prin GREVA  FOAMEI, prin care semnalez limojarea mea fără motiv (dintr-o instituţie dominată în aparatul de conducere de „elite” ale comunismului dinastic şi stalinismului pentru eternitate) şi în ciuda prestaţiei mele profesionale performante,

2. să ia act şi de aspectul secund reprezentat de atrocităţile morale publice declanşate nu numai împotriva mea, ci împotriva intelighentziei româneşti în ansamblu, a oamenilor de cultură şi de creativitate remarcabilă, a vârfurilor de lance ale conştiinţei şi vocii civice româneşti.

3. Să-şi amintească de lunile de foc ale campaniei prezidenţiale, în care, cu sacrificiul propriilor interese, am apărat în presă, blogosferă şi prin articole de analiză şi atitudine pe singurul candidat la Preşedinţia României care îmi reprezenta şi mie interesele, adică era susţinut de Uniunea Europeană şi de Statele Unite ale Americii, iar nu de Moscova (care are încă foarte multe datorii faţă de ţara mea). A venit vremea ca Preşedintele României să constate că şi viaţa mea de scriitor şi om de cultură român este importantă ca şi a domniei sale, şi la ea se atentează acum de către aceiaşi înverşunaţi adversari care doresc compromiterea tuturor valorilor democraţiei.

Protestul de faţă susţine restabilirea raporturilor juridice de normalitate dintre mine şi Consiliul Judeţean Suceava, precum şi a respectului faţă de persoane şi instituţii (scuzele publice, adică acolo unde am fost atacată prin decizia de limojare, vor fi acceptate). În declaraţiile publice ce se regăsesc în presa din ultimele zile, Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava a afirmat ca va „concedia pensionarii şi incompetenţii”. Găsesc că este dator să-şi îmbunătăţească discursul: alături de pensionarii şi incompetenţii concediaţi, se mai găseşte, iată, o categorie: eu, Angela Furtună, profesionistul autentic, vânat de grupările de terorişti politruci transpartinici.

Angela Furtună

26 iulie 2010

Reclame

14 gânduri despre “ANGELA FURTUNA – GREVA FOAMEI 26 IULIE, ORA 10 – COMUNICAT DE PRESA

 1. Vă doresc mult succes în demersul dumneavoastră! Chiar sunt foarte curioasă care va fi atitudinea puterii. Când am intrat eu în greva foamei, în noiembrie 2008, aproape nimeni nu mi-a adresat vreun mesaj. Dumnezeu m-a ajutat. De la El am văzut un răspuns. M-am vindecat de mai multe boli fizice după 35 zile de post.Aveţi încredere în El.
  Cu multă compasiune,
  Carmen Amza

 2. uită-te în ochii mei!
  şi degetele se dădeau plecate
  sub lovituri de ciocan
  strecurând lacrimi şi vorbe-nghiţite
  laolaltă
  viaţa continua să mă lovească
  zâmbind, râzând, trăind intens fiecare moment
  sorbindu-mi suferinţa
  ca o deşănţată
  sufletul învineţit supura
  lăsând sudoare şi rubine coclite
  în colbul zilelor

  Angela iti tinem pumnii si inca mai credem in dreptate si frumos

 3. Draga Angela, un om de litere trebuie sa traiasca departe de depravata politica. Noi suntem soiul bun care salveaza gradina vietii cu vis si candoare. Samanta noastra nu pire, atata timp cand, radacina din noi creste in figuri de stil si-n basmul ochilor deschisi pentru frumos. Suntem facuti sa suferim boeme trairi telurice, dar salasul nostru este cerul la care politica nu ajunge niciodata. Hai sa visam frumos, in continuare, legati de misiunea data de Dumnezeu, uitand ca… /politica e vipera ce musca,/ veninul ei e gata sa ne doara/ miroase a macel si praf de pusca/iar starea natiunii e precara/.Hai, sa uitam!In genunci, te rog sa ignori viata cotidiana, imbratisand rostul unui poet:visul, basmul, frica de Dumnezeu, care are, mai devreme sau mai tarziu, grija sa ne razbune.

  BASM ÎN NOAPTEA FRICII
  de Marian Nicolescu

  Ciutura cu inima de ceară, fierbe apa dorului în gând
  Din sămânţa cerului, coboară un izvor de zână, lăcrimând,
  Şi-i răsare, tânguind pocalul care-i bea otrava din priviri,
  Căpcăunul din izvorul nopţii, navigând pe buze- rătăciri.

  Buzduganul din spinarea grijii, scurmă inimi sângerii pe dinţi
  Şi-un voinic valsează dimineaţa, pe lumina zânelor cuminţi,
  Lupta care taie măru-n patru, rea sămânţă pustiind castele
  Grija şi tăcerea se aşează peste pătura ’necată-n albe stele.

  Astfel, defrişata zare zburdă pe-un imaş topit în lună nouă,
  Iarba viorie târşâie târlicii, răsărind priviri în vals de rouă,
  Cumpăna fântânii, ca o cruce, scurge moartea din secunda fricii
  Într- o ciutură ce în pustiu înneacă, visul ce îngroapă licuricii.

 4. Dna Angela Furtuna,
  Am fost cu sufletul,pt ca atat am avut de pus la dispozitie,alaturi de incercarea dvs de a misca legitim si moral un aparat care inertiat de cutume comunistoide v-a adus in situatia de a va risca sanatatea si a va risipi energiile, pe meandrele ilogicii ,care nu ar trebui strabatute de marii creatori; vad ca apele s-au repus in matca normalitatii.Va felicit pentru curajul si tenacitatea de care dati dovada si va doresc mare succes in continuarea demersului inceput de dvs pt apararea intereselor „intelighentziei româneşti în ansamblu, a oamenilor de cultură şi de creativitate remarcabilă, a vârfurilor de lance ale conştiinţei şi vocii civice româneşti.”
  Frecusurile si neintelegerile dintre oamenii de cultura formeaza brese prin care navaleste subcultura.
  Traiesc cu certitudinea ca acest protest va deschide ochii si celorlalte voci ale culturii ro. pt ca numai impreuna ,indiferent de orientarile politice ,veti putea pune in miscare o societate adormita in suficienta ,o societate care asteapta de la inteligenta romaneasca semnale de urmat .

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s