Reapariţia recentă, ca din spuma mării, a Partidului Comunist Român în chip de fecioară politică salvatoare ce ar putea aduce chipurile o presupusă renaştere naţională este nu numai o manipulare periculoasă (salutată însă de comuniştii vechi, ce au deja greţuri la travesti), dar şi un cumplit meşteşug de tâmpenie, cum ar zice un clasic celebru.

Comunismul a fost condamnat în România, după ce fusese şi  răsturnat acum douăzeci de ani prin violente mişcări care demonstrau că poporul a zis Gata cu comunismul!

Prin urmare, e la mintea cocoşului faptul că, din moment ce poporul a decis că nu mai vrea comunism şi a ieşit în stradă să lupte pentru asta într-un decembrie 1989, iar Raportul  Final a precizat şi de ce nu e normal comunismul (pentru că a avut acelaşi caracter totalitar şi criminal ca şi nazismul), atunci înseamnă că lipseşte ceva pe piaţa de idei publice şi de legislaţie românească, anume exact legea care să înterzică prin literă comunismul, precum şi formele de negaţionism aferente, aşa cum interzice şi celelalte forme de totalitarism şi extremism. Pentru că numai ceea ce este interzis în mod explicit devine şi ilegal în mod explicit.

Aşadar, reiau la rândul meu problema Apelului de mai jos, remis de Asociaţia 21 Decembrie 1989 către Primul Ministru al României. Dacă acest document legal va continua să lipsească din spaţiul nostru public, se va continua mersul înainte al multor aberaţii legislative româneşti de după 1989, care au transformat raporturile juridice ale unui cetăţean cu societatea într-o vale a plângerii şi care nu îi lasă pe bieţii români nici să trăiască şi nici să moară, şi asta din cauză că legiuitorul român a cultivat numai ambiguitatea şi prolixitatea legilor, fie din incompetenţă, fie premeditând spaţiul juridic mafiot în care aveau să se desfăşoare marile furturi şi deturnări care, în ultimele două decenii, au condus la apariţia prin fraude colosale a elitelor economice – oligarhia postcomunistă şi neocomunistă. De aceea, în România, legile actuale nu garantează nimănui nimic, nu apără decât infractorii şi nu oferă cetăţenilor decât iluzia democraţiei, şi asta mai ales noaptea, când nu se văd bine detaliile realităţii. Tocmai de aceea a fost posibil ca, recent, în România – ţara care, după U.R.S.S., a suferit cel mai mult de pe urma comunismului impus de ocupantul sovietic, să se reînfiinţeze recent un Partid Comunist care se bazează pe doctrina necesităţii readucerii comunismului la putere, ca soluţie la criză. Curat murdar! Pe când Garda de Fier, Inchiziţia şi Ku-Klux-Klanul?

Angela Furtună

14 iulie 2010

Comunicat de presă – Asociaţia 21 Decembrie 1989

Apel către Primul-Ministru Emil Boc
pentru adoptarea de către Guvern
a ordonanţei de urgenţă nr. __ din __ iulie 2010
privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter comunist sau criptocomunist şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea crimelor comuniste şi neocomuniste, inclusiv crime contra păcii şi omenirii.

Apel semnat de peste 30 de organizaţii civice şi sindicale

Domnului Emil Boc – Prim-Ministru

Spre informare: Domnului Traian Băsescu – Preşedintele României

Domnule Prim-Ministru,

Solicităm imperativ adoptarea de către Guvern, cât mai curând posibil, a unei ordonanţe de urgenţă privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter comunist sau criptocomunist şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea crimelor comuniste şi neocomuniste, inclusiv crime contra păcii şi omenirii.

Subliniem faptul că poporul român a îndurat cel mai cumplit regim comunist din Europa postbelică, comparabil doar cu cel stalinist din anii 1930, şi că România este singura ţară europeană în care s-au înregistrat victime la căderea regimului comunist. În decembrie 1989 nu au fost câteva victime, ci – în mod incredibil, revoltător şi condamnabil – peste 8.000 de victime ucise, rănite sau reţinute ilegal.

Datorită criminalităţii partidului comunist din România, ţara noastră deţine recordul criminalităţii comuniste în Europa postbelică.

Spre ruşinea României, chiar şi acum, după 20 de ani de la genocidul din decembrie 1989, comunismul persistă în societatea românească, inclusiv în partide parlamentare şi neparlamentare. Unele îşi asumă deschis caracterul comunist, altele cultivă criptocomunismul.

Facem prezenta solicitare şi în contextul în care la data de 18 Decembrie 2006, Preşedintele României Traian Băsescu a condamnat regimul comunist ca ilegitim şi criminal, în faţa Camerelor reunite ale Parlamentului, în baza unui Raport Final edificator şi consistent, elaborat de Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, condusă de prof. Vladimir Tismăneanu, comisie formată din 50 de membri şi experţi.

Actul politic din 18 Decembrie 2006 a reprezentat cel mai important moment din istoria noastră postcomunistă, comparabil cu aderarea României la NATO şi integrarea în Uniunea Europeană.

Cităm din capitolul III, Legislaţie şi justiţie, al Concluziilor Raportului Final, paragraful care se referă la ‘propunerea de a se interzice drept forme de negaţionism, pedepsibile prin lege, tentativele de apologie a regimului comunist ori a liderilor comunişti. Extremismul de stânga trebuie respins cu aceeaşi hotărâre precum cel de dreapta. A nega crimele comunismului este la fel de inacceptabil cu a le nega pe cele ale fascismului. La fel cum este intolerabilă evocarea apologetică a crimelor contra umanităţii comise de regimul Antonescu, considerăm că este de neacceptat proliferarea de busturi şi alte forme comemorative în raport cu activiştii comunişti. Interzicerea afişării în public a simbolurilor şi însemnelor comuniste (steaua roşie, drapelul roşu cu secera si ciocanul, stema RPR, repectiv RSR) cu excepţia contextului educativ antitotalitar. Interzicerea difuzării materialelor de propagandă comunistă (afişe, pliante, cărţi, filme, cântece) cu excepţia contextului educativ antitotalitar. Eliminarea tuturor numelor de foşti comunişti (în măsura în care mai există) pentru nume publice (străzi, localitaţi, instituţii etc.)’.

Domnule Prim-Ministru,

În numele comunismului au fost ucişi peste 100 de milioane de oameni la nivel mondial. Conform raportului final, în România au fost ucişi între 500.000 şi 2 milioane de oameni, la care se adaugă sute de mii de oameni ucişi pe teritoriul românesc anexat de Uniunea Sovietică în urma Pactului Stalin-Hitler semnat la Mascova în 1939.

Pe bună dreptate, Guvernul Adrian Năstase a adoptat Ordonanţa de urgenţă nr.31 din 13 martie 2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

După patru ani, în 27 aprilie 2006, Senatul României condus de Nicolae Văcăroiu şi Camera Deputaţilor condusă de Bogdan Olteanu au adoptat Legea nr.107 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă mentionate mai sus.

Domnule Prim-Ministru Emil Boc,

Vă revine obligaţia şi datoria morală de a face ceea ce trebuia să facă imediat după 22 decembrie 1989, guvernul României, respectiv de a adopta ordonanţa de urgenţă privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter comunist sau criptocomunist şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea crimelor comuniste şi neocomuniste, inclusiv a crimelor contra păcii şi omenirii.

Propunem ca textul acestei ordonanţe să fie redactat ‘în oglindă’ cu ordonanţa de urgenţă nr. 31 din 13 martie 2002 (inclusă spre informare în acest apel) privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

Vă propunem aşadar următorul text pentru ordonanţa de urgenţă pe care guvernul condus de dvs are obligaţia şi datoria morală să o adopte cât mai curând posibil:

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. __ din __ iulie 2010 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter comunist sau criptocomunist şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea crimelor comuniste şi neocomuniste, inclusiv crime contra păcii şi omenirii.

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

Pentru prevenirea şi combaterea comunismului şi săvârşirii de infracţiuni comuniste şi neocomuniste contra păcii şi omenirii, prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter comunist sau criptocomunist şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea crimelor comuniste şi neocomuniste, inclusiv crime contra păcii şi omenirii.

Art. 2

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă:

a) prin organizaţie cu caracter comunist sau criptocomunist se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor comuniste sau criptocomuniste.

În această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără personalitate juridică, partidele şi mişcările politice, asociaţiile şi fundaţiile, societăţile comerciale, precum şi orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerinţele prevăzute la prezenta literă;

b) prin simboluri comuniste sau criptocomuniste, se înţelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele comuniste şi criptocomuniste;

c) prin persoană vinovată de săvârşirea unor crime comuniste sau neocomuniste contra păcii şi omenirii se înţelege orice persoană condamnată definitiv de către o instanţă judecătorească română sau străină, printr-o hotărâre recunoscută potrivit legii, pentru una sau mai multe crime comuniste şi neocomuniste contra păcii şi omenirii, precum şi orice persoană condamnată de către o instanţă penală internaţională pentru crime comuniste de război sau crime comuniste şi neocomuniste contra umanităţii;

CAPITOLUL II: Infracţiuni şi contravenţii

Art. 3

(1) Constituirea unei organizaţii cu caracter comunist sau criptocomunist se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi aderarea la o organizaţie cu caracter comunist sau criptocomunist, precum şi sprijinirea sub orice formă a unei organizaţii având acest caracter.

(3) Tentativa se pedepseşte.

Art. 4

(1) Răspândirea sau vânzarea, prin orice mijloace, ori confecţionarea de simboluri comuniste sau criptocomuniste, precum şi deţinerea, în vederea răspândirii sau vânzării, a unor astfel de simboluri se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi utilizarea în public a simbolurilor comuniste sau criptocomuniste.

(3) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1) sau (2), dacă este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei.

Art. 5

(1) Promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea crimelor comuniste şi neocomuniste, sau promovarea ideologiei comuniste şi criptocomuniste, prin propagandă, săvârşită prin orice mijloace, în public, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Propaganda constă în răspândirea în mod sistematic sau în apologia unor idei, concepţii ori doctrine, cu intenţia de a convinge şi de a atrage noi adepţi.

Art. 6

Negarea, contestarea, aprobarea sau justificarea, prin orice mijloace, în public, a crimelor comuniste şi neocomuniste, a genocidului comunist şi neocomunist sau a crimelor comuniste şi neocomuniste contra umanităţii ori a efectelor acestora se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amendă.

Art. 7

În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 3-6 urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror.

CAPITOLUL IV: Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice

Art. 12

Se interzice ridicarea sau menţinerea în locuri publice, cu excepţia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative referitoare la persoanele vinovate de săvârşirea unor crime comuniste şi neocomuniste, a genocidului comunist şi neocomunist sau a crimelor comuniste şi neocomuniste contra umanităţii.

Art. 13

(1) Se interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor crime comuniste şi neocomuniste, a genocidului comunist şi neocomunist sau a crimelor comuniste şi neocomuniste contra umanităţii, unor străzi, bulevarde, scuaruri, pieţe, parcuri sau altor locuri publice.

(2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor crime comuniste şi neocomuniste, a genocidului comunist şi neocomunist sau a crimelor comuniste şi neocomuniste contra umanităţii, unor organizaţii, cu sau fără personalitate juridică.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,
Cătălin Predoiu

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,
Kelemen Hunor

Ministru de interne,
Gabriel Oprea

Publicată în Monitorul Oficial cu numărul ___ din data de __ august 2010

ANEXĂ

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 13 martie 2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii

Forma sintetică

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

Pentru prevenirea şi combaterea incitării la ură naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni contra păcii şi omenirii, prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

Art. 2

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă:

a) prin organizaţie cu caracter fascist, rasist sau xenofob se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice, naţionalismul extremist.

În această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără personalitate juridică, partidele şi mişcările politice, asociaţiile şi fundaţiile, societăţile comerciale, precum şi orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerinţele prevăzute la prezenta literă;

b) prin simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe se înţelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele prevăzute la lit. a);

c) prin persoană vinovată de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii se înţelege orice persoană condamnată definitiv de către o instanţă judecătorească română sau străină, printr-o hotărâre recunoscută potrivit legii, pentru una sau mai multe infracţiuni contra păcii şi omenirii, precum şi orice persoană condamnată de către o instanţă penală internaţională pentru crime de război sau crime contra umanităţii;

d) prin holocaust se înţelege persecuţia sistematică sprijinită de stat şi anihilarea evreilor europeni de către Germania nazistă, precum şi de aliaţii şi colaboratorii săi din perioada 1933-1945. De asemenea, în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, o parte din populaţia romă a fost supusă deportării şi anihilării.

CAPITOLUL II: Infracţiuni şi contravenţii

Art. 3

(1) Constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist sau xenofob se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi aderarea la o organizaţie cu caracter fascist, rasist sau xenofob, precum şi sprijinirea sub orice formă a unei organizaţii având acest caracter.

(3) Tentativa se pedepseşte.

Art. 4

(1) Răspândirea sau vânzarea, prin orice mijloace, ori confecţionarea de simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe, precum şi deţinerea, în vederea răspândirii sau vânzării, a unor astfel de simboluri se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe.

(3) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1) sau (2), dacă este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei.

Art. 5

(1) Promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unei infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă, săvârşită prin orice mijloace, în public, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Propaganda constă în răspândirea în mod sistematic sau în apologia unor idei, concepţii ori doctrine, cu intenţia de a convinge şi de a atrage noi adepţi.

Art. 6

Negarea, contestarea, aprobarea sau justificarea, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului, genocidului sau a crimelor contra umanităţii ori a efectelor acestora se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amendă.

Art. 7

În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 3-6 urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror.

CAPITOLUL IV: Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice

Art. 12

Se interzice ridicarea sau menţinerea în locuri publice, cu excepţia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative referitoare la persoanele vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

Art. 13

(1) Se interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii unor străzi, bulevarde, scuaruri, pieţe, parcuri sau altor locuri
publice.

(2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii unor organizaţii, cu sau fără personalitate juridică.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul justiţiei,
Rodica Mihaela Stănoiu
Ministrul culturii şi cultelor,
Răzvan Theodorescu
Ministru de interne,
Ioan Rus
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 214 din data de 28 martie 2002

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Apel lansat la data de 14 Iulie 2010

Semnează:

Sorin Ilieşiu – autorul apelurilor pentru condamnarea naţională şi internaţională a comunismului http://www.gds.ong.ro/apel.htmhttp://www.libertates.com/en/articles/40-appeal-for-the-condemnation-of-the-criminality-and-illegittimacy-of-communism.html , vicepreşedintele Alianţei Civice

ALIANŢA NAŢIONALĂ PENTRU JUSTIŢIE ŞI DREPTATE 21

Asociaţia 21 Decembrie 1989, Teodor Mărieş – Preşedinte
Blocul Naţional al Revoluţionarilor – România 1989, George Costin – Preşedinte executiv
Societatea Timişoara, Florian Mihalcea – Preşedinte, Daniel Vighi – Vicepreşedinte

Seniorii Ligii Studenţilor din Centrele Universitare : Bucuresti – profesor Romeo Moşoiu, artist plastic Constantin Zgambau, avocat Antonie Popescu; Cluj – arhitect inginer Marius P. Clonda; Constanta – of. inginer Dan Pavel; Galati – inginer Dinu Gându; Timisoara – matematician Ovidiu Ciocan.

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989 Timişoara, dr.Traian Orban – Preşedinte
Fundaţia Culturală Memoria – filiala Argeş, prof.univ.Ilie Popa – Preşedinte
Fundaţia Icar, Dr. Camelia Doru – Preşedinte
Romanian-American Network Inc. NGO – Chicago, SUA – Steven V. Bonica – Preşedinte
Consiliul Mondial Român, Ştefana Bianu – Vicepreşedinte
Fundatia Naţională pentru Românii de Pretutindeni, Daniela Soros – Vicepreşedinte
Asociaţia Românilor din Australia, Mihai Maghiaru – Preşedinte
Organizaţia luptătorilor pentru apărarea drepturilor omului, I.Leşu – Preşedinte
Sindicatul Naţional al Ţăranilor şi al Proprietarilor Români, Dan Drăghici – Preşedinte
Asociaţia Scriitorilor Români şi Germani din Bavaria, Radu Bărbulescu – Preşedinte
Association Culturelle et Amicale Roumaine, Gabriel Penciu – Preşedinte
L’Alliance Belgo-Roumaine, Bruxelles, Ecaterina Evanghelescu – Preşedinte
Consiliul Român American, Neculai Popa – Preşedinte
Asociaţia Copiilor Revoluţiei, Cătălin Giurcanu – Preşedinte
Asociaţia Adevăr şi Dreptate, Nicolae Bănuţoiu – Preşedinte
Asociaţia Apolitică ‘Societatea Târgovişte’, Ilie Petre Ştirbescu – Preşedinte
Fundaţia Redarea Istoriei, jurist Păun Gabriel Virgil – Preşedinte
Fundaţia Ioan Bărbuş, Anca Maria Cernea – Preşedinte
Federaţia naţională Omenia a Pensionarilor (peste 1.000.000 de membri), dr.ing.Gheorghe Chioaru – Preşedinte
Grupul văduvelor de eroi martiri
Federaţia sindicală ‘Solidaritatea – Virgil Săhleanu’ a siderurgiştilor din România
Fundaţia Naţională a Revoluţiei din Decembrie 1989 – Timişoara, Pompiliu Alămorean – Preşedinte
Sindicatul Solidaritatea al siderurgiştilor Galaţi, Ilinca Diaconu – Preşedinte
Sindicatul Solidaritatea Hunedoara
Sindicatul ALRO Slatina, Ion Ioan – Preşedinte
Fundaţia ‘Timişoara ’89′, preşedinte – Petru Ilieşu
Asociaţia Europeană a Cadrelor Didactice – Secţiunea Naţională România, prof.univ.dr. Florin-Cristian Gheorghe – Preşedinte

Reclame

Un gând despre “Asociaţia 21 Decembrie 1989 Apel către Primul-Ministru Emil Boc pentru adoptarea de către Guvern a ordonanţei de urgenţă privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter comunist sau criptocomunist şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea crimelor comuniste şi neocomuniste, inclusiv crime contra păcii şi omenirii

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s